Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Lille by

Yderområder 2014-2020

De regionale vækstfora har til opgave at overvåge den erhvervsmæssige udvikling i regionernes yderområder. Her kan du læse mere om yderområderne.

Af lov om erhvervsfremme og regional udvikling fremgår det, at de regionale vækstfora har til opgave at overvåge den erhvervsmæssige udvikling i regionens yderområder. Vækstfora skal udarbejde et bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele. Som led i bidraget til vækst- og udviklingsstrategien skal vækstforaene beskrive indsatsen for yderområderne. I vækstforas beskrivelse af yderområderne kan følgende indgå:

  • Styrker og udfordringer i yderområderne
  • Indsatser, der skal skabe kobling mellem yderområderne med vækstforums indsatser inden for prioriterede regionale styrkepositioner
  • Særlige indsatsområder, hvor der er lokale potentialer
  • Beskrivelse af hvordan lokale og regionale ressourcer kan inddrages i udmøntningen af indsatsen

Yderområdeindsatsen forventes evalueret af eksterne evaluatorer som led i Danmarks Vækstråds opfølgning på yderområdeindsatsen. Dermed fastholdes fokus på resultatskabelse og erfaringsudveksling mellem relevante aktører.

Sådan er yderområderne udpeget

Yderområderne for perioden 2014-2020 er udpeget ved at kombinere et erhvervsindkomst-kriterium med et afstands (køretids)-kriterium, således at yderområderne er kommuner, der opfylder følgende to kriterier:

  • Kommunens erhvervsindkomst pr. indbygger er under 90 pct. af landsgennemsnittet (gennemsnit over seneste 3 år)
  • Der er mere end en halv times kørsel til en større by, hvor en større by er defineret ved at have mere end 45.000 indbyggere (Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Roskilde, Herning og Helsingør)

23 kommuner opfylder disse to kriterier:

Bornholm, Frederikshavn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerlands, Vordingborg, Ærø og Aabenraa. Hertil kommer de af de 27 småøer (Agersø, Avernakø, Bjørnø, Bågø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Tunø, Venø og Årø), som ikke er en del af de nævnte kommuner. I alt bor der ca. 940.000 personer i disse områder.

 

Yderområde-kommuner er defineret som kommuner med en erhvervsindkomst pr. indbygger under 90 pct. af landsgennemsnit og med mindst en halv times kørsel til en større by. Der er 23 yderområde-kommuner i Danmark.