Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Lille by

Yderområder 2014-2020

Strategi for decentral erhvervsfremme skal være en samlet strategi for erhvervsfremmeindsatsen i Danmark, herunder også for yderområderne.

Af lov om erhvervsfremme fremgår det, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at udarbejde én samlet strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, herunder for yderområderne.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan iværksætte særlige indsatser for yderområderne inden for formålsbestemmelsen i § 1, stk. 12 i lov om erhvervsfremme

Sådan er yderområderne udpeget

Yderområderne for perioden 2014-2020 er udpeget ved at kombinere et erhvervsindkomst-kriterium med et afstands (køretids)-kriterium, således at yderområderne er kommuner, der opfylder følgende to kriterier:

  • Kommunens erhvervsindkomst pr. indbygger er under 90 pct. af landsgennemsnittet (gennemsnit over seneste 3 år)
  • Der er mere end en halv times kørsel til en større by, hvor en større by er defineret ved at have mere end 45.000 indbyggere (Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Roskilde, Herning og Helsingør)

23 kommuner opfylder disse to kriterier:

Bornholm, Frederikshavn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerlands, Vordingborg, Ærø og Aabenraa. Hertil kommer de af de 27 småøer (Agersø, Avernakø, Bjørnø, Bågø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Tunø, Venø og Årø), som ikke er en del af de nævnte kommuner. I alt bor der ca. 940.000 personer i disse områder.

 

Yderområde-kommuner er defineret som kommuner med en erhvervsindkomst pr. indbygger under 90 pct. af landsgennemsnit og med mindst en halv times kørsel til en større by. Der er 23 yderområde-kommuner i Danmark.