Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Workshop om indsatsen: På kanten af arbejdsmarkedet – flere i job

Formålet med workshoppen er at give mulige operatører mulighed for at møde hinanden og pitche deres projektidéer, som måske efterfølgende kan munde ud i samarbejder om gode projekter.

Workshoppen skal bidrage til, at kommende indsatser i videst muligt omfang bliver samordnede og bygger oven på eksisterende projekter og samarbejder, og at der ikke sættes overlappende initiativer i gang. 

Tidspunkt for arrangement

  • Workshoppen afholdes den 1. september 2020 kl. 12.00 - 15.30 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Frist for tilmelding

  • Tilmeldingsfrist er den 25. august – og der er maksimalt plads til 100 deltagere 

Program

Workshoppen vil indeholde: 

  • Velkomst

  • Oplæg ved COWI med anbefalinger og erfaringer fra tidligere projekter

  • Oplæg om behovet for indsatser og initiativer på området

  • Pitch af kommende ansøgeres egne idéer, sparring og fælles udvikling af projektidéer i mindre grupper

  • Afrunding          

Tilmelding

Ved indtastning af dine oplysninger samtykker du til, at Erhvervsstyrelsen, som er sekretariat for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen behandler disse personoplysninger om dig.
Læs om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder