Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.08.2013

Web-tv skal booste hovedstadens iværksættere

Hovedstadens mange iværksættere kan nu se frem til markant bedre uddannelsestilbud, som i høj grad kan tilpasses den enkelte iværksætters individuelle behov. Væksthus Hovedstadsregionen og en række kommuner og erhvervsfremmeaktører i området er gået sammen om et projekt, som skal løfte iværksættertilbuddene til et ensartet højt niveau - og dermed sikre større overlevelse blandt iværksætterne. Projektet finansieres blandt andet af EU's Socialfond, som investerer ca. 3.2 mio. kr. i projektet.

Uddannelsestilbuddene til hovedstadsområdets iværksættere har i en årrække været præget af varierende kvalitet og i flere tilfælde været decideret utidssvarende. Det skal et nyt projekt, "Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP)" nu rette op på. Målet er at sikre et stabilt højt niveau i de tilbud, som er relevante for iværksættere, uanset hvor i regionen iværksætteren hører hjemme.

Væksthus Hovedstadsregionen, projektleder Axel Andreas Beck:

Selvom rammebetingelserne for især vækstiværksættere er blevet bedre de senere år, så kan vi se, at tilbuddene til iværksættere har varieret for meget i kvalitet og ikke altid matchet den enkelte iværksætters specifikke behov. Det er baggrunden for, at vi har taget initiativ til at etablere et helt nyt program, som i langt højere grad kan tilpasses den enkeltes behov, men som også sikrer, at man som iværksætter kan få et opkvalificeringstilbud på højt niveau, uanset hvor man vælger at etablere sin virksomhed i hovedstadsområdet.

Workshops og web-tv viser vejen til vækst

Som noget helt nyt vil iværksætterprogrammet benytte sig af web-tv og fagspecifikke workshops til at understøtte iværksætterne i at tilegne sig både grundlæggende og specialiseret viden inden for virksomhedsdrift. Web-tv vil kommer til at understøtte og formidle de forskellige workshops, som iværksætterne kan vælge imellem - alt efter deres individuelle behov for kompetenceudvikling.

 

Idéen med web-tv er, at det skal supplere vores faglige workshops, som bliver projektets omdrejningspunkt. Både ved at fungere som appetitvækker med indslag fra vores workshops, fx foredrag, men også ved at formidle viden om alle de ordninger og aktører, som iværksætterne faktisk har mulighed for at trække på, men ikke nødvendigvis kender til. Web-tv vil dog også komme til at fungere som inspirationskilde, hvor vi igennem konkrete cases vil motivere og inspirere vores iværksættere til at udvikle deres virksomheder, forklarer Axel Andreas Beck

Iværksætterprogrammet vil indeholde web-tv og workshops om fx udvikling og opbygning af forretningskoncepter, kunderelationer, organisation, kommunikation og generel virksomhedsdrift. Med det nye program vil det i høj grad blive muligt for den enkelte iværksætter at tilrettelægge sit eget forløb, så iværksætteren kan fokusere på at udvikle sig selv og sin virksomhed lige der, hvor behovet er størst. På den måde kan indsatsen målrettes og skabe langt mere værdi for den enkelte iværksætter.

Projektet er første skridt i en større og mere bredspektret indsats for at fremme vækstvilkårene for hovedstadens iværksættere, som forventes at blive sat i gang løbet af 2015.

Fakta om Hovedstadens Iværksætterprogram "HIP":

Væksthus Hovedstaden, kommunerne København, Frederiksberg, Gentofte og Tårnby samt Iværksætterkontaktpunkterne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk er partnere i projektet.

Projektets workshops og web-tv forventes at starte op i efteråret 2013, hvor der vil blive oprettet en hjemmeside til projektet.

Projektet modtager ca. 3,25 mio. kr. i tilskud fra EU’s Socialfond - efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden - og løber frem til udgangen af 2014.

Kontakt

Væksthus Hovedstadsregionen, projektleder Axel Andreas Beck tlf. 30 10 81 01

Erhvervsstyrelsen, kommunikationsmedarbejder Martin Kastoft Nielsen tlf. 35 29 17 89

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om

EU's Socialfond på www.regionalt.dk