Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Online-publikation: Viden skaber vækst

EU's strukturfonde investerer årligt i at skabe vækst og beskæftigelse i små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. I publikationen Viden skaber vækst deler tidligere projektdeltagere ud af deres positive erfaringer med at deltage i et strukturfondsprojekt.

Budskabet i Erhvervsstyrelsens online-publikation Viden skaber vækst er kort fortalt, at virksomheder, der får tilført ny viden, vækster. De små og mellemstore virksomheder, der medvirker i publikationen, har tidligere deltaget i projekter med EU-medfinansiering, og i artikelsamlingen fortæller de, hvordan EU-midlerne har bidraget til at forbedre kompetencer og til at udvikle ny teknologi.

Mere end bare gode intentioner 

Som forvaltningsmyndighed følger Erhvervsstyrelsen løbende op på, om de tildelte midler fra Regionalfonden og Socialfonden giver den forventede effekt. Og styrelsens målinger bekræfter det positive billede, som virksomhederne tegner i Viden skaber vækst. Således indikerer målingerne, at beskæftigelsen i de deltagende virksomheder samlet set er cirka 1.650 fuldtidsstillinger højere i andet halvår af 2013, end hvis virksomhederne ikke havde deltaget i strukturfondsprojekter. Målingerne viser desuden, at omsætningen i deltagervirksomhederne er cirka 1,4 milliarder kroner højere i andet halvår af 2013, end den ville have været, hvis virksomhederne ikke havde deltaget.  

Inspiration til andre

Med lanceringen af Viden skaber vækst håber Erhvervsstyrelsen, at andre små og mellemstore virksomheder får øjnene op for de muligheder, der er forbundet med at deltage i projekter, som modtager medfinansiering fra EU’s strukturfonde.