Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.07.2015

Vi har relanceret Regionalt.dk

Nyt design, mobiloptimering og en bedre struktur på regionalt.dk. Det skal give dig en bedre brugeroplevelse. Uanset om du søger strukturfondsmidler, afrapporterer på dit projekt eller bare er nysgerrig på strukturfondene - og uanset om du besøger os fra mobil, tablet eller PC.

Med det nye site imødekommer Erhvervsstyrelsen en række tekniske krav og forbedrer samtidigt hjemmesidens funktionalitet og brugervenlighed.

Martin Kastoft, kommunikationsmedarbejder i Erhvervsstyrelsen, forklarer:

Kravene til websites ændres løbende. Mobiloptimering ¿ dvs. at siderne vises rigtigt på mobiler og tablets er særligt vigtigt, fordi det ellers går udover søgbarheden i Google, hvor en tredjedel af vores brugere kommer fra. Derudover stiger andelen af besøg fra mobiler og tablets også i sig selv, så det er vigtigt, at siderne vises ordentligt på mobile enheder.

Udgangspunkt i brugernes behov

For at kunne imødekomme kravene, er et nyt CMS (styresystem til hjemmesiden) taget i brug, mens der ved samme lejlighed er blevet gjort en stor indsats for at optimere sidens brugervenlighed.

Det er vigtigt for os, at alle vores brugere let kan finde de informationer og redskaber, de har brug for. Derfor har vi i løbet af foråret involveret mange brugere i processen med at optimere siden, både i form af spørgeskemaer og kvalitative interviews, så vi har kunnet forbedre siden både teknisk og indholdsmæssigt, forklarer Martin Kastoft.

Samarbejdet har givet en bedre forståelse af brugernes behov og anledning til at gentænke dele af sidens struktur, navngivning og layout.

Vi håber naturligvis, at ændringerne bliver taget godt imod, selvom det selvfølgelig kan give anledning til lidt praktisk arbejde hos vores kolleger rundt omkring, fordi links til undersider og filer på regionalt.dk kommer til at hedde noget lidt andet og derfor skal rettes, forklarer Martin Kastoft.

Ny projektdatabase efter sommer

Udover relanceringen af selve regionalt.dk er Erhvervsstyrelsen kommet langt i udviklingen af en ny databaseløsning til strukturfondsprojekter, som bliver igangsat under strukturfondsprogrammerne for 2014-2020.

Med den nye database, som vi forventer at lancere efter sommerferien, vil vi kunne tilbyde et overblik over de projekter, som får medfinansiering fra fondene. Her kan man finde projektbeskrivelser, kontaktoplysninger mv.  Det vil også være muligt at trække projektdata på tværs af projekterne i regneark, så man lettere kan sammenligne projekterne på tværs, forklarer Martin Kastoft.

På sigt er det planen, at projekternes evalueringer kan lægges ind her, så de er lettilgængelige et sted og dermed bedre kan bidrage til læring og erfaringsudveksling på tværs.

Den nye database bliver en integreret del af www.regionalt.dk og opdateres løbende. Databasen bliver udviklet, så projekterne kan vises og sammenlignes på forskellige måder, fx på kort eller på listeform, alt efter hvad der foretrækkes af den enkelte bruger.

Vi håber, at det vil gøre databasen endnu mere brugbar, både for kommende projekter, medlemmer af det danske partnerskab, journalister og andre der måtte have en interesse i at følge udviklingen, slutter Martin Kastoft.

Projektdatabasen for projekter under 2007-2013 programmerne vil fortsat kunne findes på www.eustrukturfonde.dk