Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Vi gør en forskel for Danmark

EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer hvert år 1 mia. kr. i danske projekter. Investeringerne fører til nye job, øget omsætning, indtjening og eksport i de deltagende virksomheder.

Frem mod 2020 vil partnerskabet investere i blandt andet styrket innovation, flere vækstvirksomheder, bedre ressourceeffektivitet, flere iværksættere, højere uddannelsesniveau, social inklusion og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen spiller centrale roller i den konkrete investering af midlerne.

Investeringer i vækst og beskæftigelse

EU's Regionalfond og Socialfond skal i perioden frem til og med 2020 bidrage til at styrke væksten i hele Danmark og derved også bidrage til at indfri EU2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Vækstmålet skal i Danmark primært opfyldes ved at øge både jobskabelsen (antal arbejdstimer) og produktiviteten (værdiskabelsen pr. arbejdstime).

Danmark vil modtage i alt ca. 4.1 mia. kr. (løbende priser) fra EU's Regionalfond og EU's Socialfond i EU-budgetperioden 2014-2020 - heraf går 3 mia. kr. til nationale initiativer.

Du kan følge med i forbruget af midler i Erhvervsstyrelsens grafik, der opdateres hvert kvartal. Se det aktuelle forbrug af danske strukturfondsmidler. 

Supplerer national indsats

Regionalfonds- og socialfondsindsatsen supplerer den nationale indsats for vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse og understøtter strategien for decentral erhvervsfremme.

Partnerskabsaftalen beskriver den strategiske anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI) i Danmark, mens programmerne for henholdsvis Regionalfonden, Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder, og Socialfonden, Vækst via uddannelse og iværksætteri, konkretiserer rammerne for at gennemføre et projekt med tilskud fra fondene i Danmark i 2014-2020.

Partnerskabsaftalen blev godkendt af EU-Kommissionen den 5. maj 2014, som den første i EU for perioden 2014-2020, mens programmerne blev godkendt af EU-Kommissionen i starten af august 2014.
 

Territorialt samarbejde

Danmark deltager også i programmer under det fælles europæiske mål om territorialt samarbejde under Regionalfonden. Programmerne under målet om territorialt samarbejde falder inden for følgende tre typer af samarbejde:

  • Grænseoverskridende samarbejde. Her deltager Danmark i et dansk-tysk program, et dansk-svensk-norsk program og et sydbaltisk program.
  • Tværnationalt samarbejde. Her deltager Danmark i henholdsvis Nordsø-programmet og Østersø-programmet.
  • Interregionalt samarbejde. Disse programmer omfatter hele EU.

Læs mere om territorialt samarbejde i perioden 2014-2020