Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
20.02.2020

Verdensomspændende succes med plantefarvet garn blev kickstartet af afgørende råd fra EU-projekt

Socialfondsprojektet Medstrøm i Svendborg har i fem år været en uvurderlig inspiration og støtte for fynske og sydjydske iværksættere på forskellige udviklingstrin. Mange af dem er nået meget længere, end de havde regnet med – blandt andet garn-iværksætterne fra Ravning, som fik hjælp til at træffe en helt afgørende beslutning.

Garn-iværksætterne fra G-uld – fra venstre Louise Schelde Frederiksen, daglig leder Anne Støvlbæk Kjær og Daniel Ejler Christensen - fik tryktestet deres idé i Medstrøm og har i dag en buldrende nicheforretning, der sælger plantefarvet garn til hele verden. Foto: G-uld

Når naturgarn-specialisterne fra G-uld i den lille by Ravning i Vejle Ådal afsender en bestilling til udlandet, og når arkitektfirmaet Artifo på Ærø får en opringning fra en lokal murer, burde de sende en venlig tanke til strukturfondsprojektet Medstrøm i Svendborg. Men de har nok for travlt – heldigvis.

De er begge eksempler på iværksættere, som har fået succes og gang i butikken efter deltagelse i projektet, der støttes med 25,1 mio. kr. af EU’s Socialfond. Igennem snart fem år har foreløbig 896 grønne og nystartede fynske og sydjydske iværksættere her fået trykprøvet deres forretningsideer, finpudset deres produktidéer, fået sat skik på forretningsmodeller og rettet ind mod de rigtige målgrupper og salgskanaler.

Ramte en verdensomspændende niche

Nogle af de mange iværksættere har skabt vækst og er vokset i størrelse. Det gælder blandt andet for Anne Støvlbæk Kjær og Louise Schelde Frederiksen, som i 2016 ankom til EU-projektet som en velfungerende iværksætter-duo, der havde succes med salg af og viden om et nicheprodukt, hjemmeproduceret plantefarvet garn.

Vi havde kæmpeopbakning fra dag ét, godt salg og positive kunder, og det fungerede godt i nogen tid. Men det var jo stadig bare en hobby, og potentialet var til mere, og her var det kærkomment, at vi havnede i Medstrøm. Vi fik bekræftet af de andre deltagere og projektets eksperter, at vores kerne – altså produktet - var på plads. Men vi manglede at få lavet en ordentlig forventningsafstemning internt. Ville vi det samme; var vi enige om at ville vækste?” forklarer Anne Støvlbæk Kjær.

Resultatet blev ændringer i firmaets struktur: Anne Støvlbæk Kjær fik en styrende rolle og overtog en bestemmende ejerandel, mens Louise Schelde Frederiksen koncentrerede sig om produktionen. Samtidig kom en tredje partner med, Daniel Ejler Christensen.

Vi gik fra at have en hobby sammen til en forretning, hvor der skulle træffes beslutninger – også nogle gange ubehagelige. Selvom man har startet noget op sammen og kører forretningen som ligeværdige partnere, dukker der med tiden kompetencer og styrker op, som kræver en anden styrke- og rollefordeling,” siger Anne Støvlbæk Kjær.

I dag beskæftiger virksomheden seks fuldtidsansatte og en række løst ansatte, og Anne Støvlbæk Kjær sender en venlig tanke til EU-projektet. 

Meget af det, vi gennemgik i Medstrøm, havde vi allerede styr på, men da vi begyndte at grave i kernen omkring de interne forventninger, fandt vi tornen. Og det var fantastisk at finde ud af, at det faktisk handlede om at ændre et mindset,” siger garn-iværksætteren fra Vejle.

Arkitekt på Ærø: Husk at sige nej

Også arkitekten Christina Kjerulff, der havde store og vildtflyvende ideer om et arkitektfirma med base i Ærøskøbing, lærte at se konkret og realistisk på tingene i Medstrøm.

Jeg følte virkelig, at jeg stod på en blævrende budding, inden jeg begyndte i Medstrøm. I starten er der så mange ting, man skal finde ud af som iværksætter, at det føles, som om det hele vibrerer under én, og man tør nærmest ikke flytte sig, fordi det hele er i spil,” siger Christina Kjerulff.


Den selvstændige arkitekt Christina Kjerulff fik hjælp og rådgivning til at etablere virksomhed i Ærøskøbing. Nu går det så godt, at hun har fået råd til at ansætte en kollega. Foto: Artifo

 

Hun bruger de gode råd fra projektets undervisere og input fra andre iværksættere hver eneste dag.

Jeg fik et råd om at huske at se min forretning både som kreativ arkitekt og kynisk chef. Jeg skulle også lade være med at sige ja til alle opgaver, men det har jeg først turdet efterleve i de seneste tre-fire år. Desuden lærte jeg at outsource de opgaver, der skal laves, men som jeg ikke brænder for, og jeg har lært, hvordan man kommunikerer om sine kvaliteter i et lille samfund, uden at folk tror man blærer sig,” fortæller Christina Kjerulff, der nu har fået overskud til at ansætte en arkitektkollega.

1.300 iværksættere har fået sparring

Medstrøm har siden 2015 ført iværksættere inden for de kreative erhverv i Sydjylland og på Fyngennem forskellige rådgivnings- eller vejledningsforløb, som har forbedret deres kompetencer og gjort dem bevidste om livet som iværksætter. Der er foreløbig kommet 35 nye iværksættervirksomheder ud af forløbet. Projektet slutter til august, og på det tidspunkt forventes det, at omkring 1.300 har fået rådgivning og vejledning om iværksætteri. Forventningen er samtidig, at projektet i sin løbetid vil resultere i over 50 nye iværksættervirksomheder. Dertil kommer, at mange iværksættere allerede har stiftet deres virksomhed, inden de deltager i projektet og derfor ikke tæller med.

Målet i projektet har siden starten været at fremme en forretnings- og vækstorienteret kultur omkring kreative virksomheder. ”Mange af iværksætterne er superdygtige til deres hver deres særlige faglighed – hos os hjælper vi dem med også at blive dygtige til at drive forretning på hver deres særlige måde,” siger projektleder Jonathan Broch Jacobsen.

Nogle iværksættere er slet ikke kommet så langt i deres udvikling som G-uld, men en del har i projektet fået styrket deres idé – og deres mod – så meget, at de har startet en virksomhed. Projektet har også skabt afklaring hos de iværksættere, som i undervejs i projektet opdagede huller i deres forretningsidé.

Det har ikke været målet at få en iværksætter i gang for enhver pris. Det er lige så godt at få klarhed over, om deres grundlæggende idé holder, så de ikke satser hele butikken og først bagefter opdager, at der ikke er kunder til deres koncept,” siger Jonathan Broch Jacobsen.

Iværksættere starter på forskellige niveauer

Iværksætterne har i projektet haft valget mellem fire forskellige forløb, der retter sig mod iværksættere på forskellige udviklingstrin: Tankestrøm, Power-Up, Strømstyrke og Højspænding.

Det grundlæggende trin er ”Tankestrøm”, som er korte iværksættercamps på 2-5 dage. Det er primært et forløb for de, der går med tanker om at blive iværksættere, men mangler en ”syretest” på forretningsideen.

”Power-Up” er korte, intensive opstartsforløb på typisk 3-4 måneder. Deltagerne får her basale byggesten til egen virksomhed: Markedsdefinition, produkt, forretningsmodel og generel sparring.

”Strømstyrke” er et seks måneders forretningsudviklingsforløb for iværksættere, der er kommet godt i gang, men har brug for hjælp og inspiration til at komme videre.

Projektleder Jonathan Broch Johansen uddyber:

De har gjort deres bedste og er kommet så langt, de kan. Nu har de brug for helikopteren til at få et nøgternt, professionelt blik på deres virksomhed, hvorefter de kan beslutte, hvad den skal udvikle sig til over de næste år,” forklarer Jonathan Broch Jacobsen og tilføjer, at ”de, som har deltaget på Strømstyrke, typisk siger, at de nok var nået til dette niveau på et tidspunkt, men at det havde taget flere år, hvis de ikke havde været på forløbet.”

Det sidste forløb er ”Højspænding”, hvor projektet tilbyder individuelle vækstforløb over et år i samarbejde med forretningsudviklere – og med ekspansion og skalering som mål.

Deltagerne forventes ikke at gå fra det ene forløb til det næste. Derimod kan man som iværksætter inden for kreative erhverv finde et målrettet og relevant tilbud, uanset hvor man befinder sig på sin iværksætterrejse.

Alle hovedaktiviteter understøttes af valgfag og faglige workshops, matchmaking-events og tilbud om adgang til test- og prototypefaciliteter (FabLabs) samt tværgående netværksaktiviteter. Aktiviteterne er afviklet i hele Syddanmark og på Fyn, bl.a. Kolding, Vejle, Aabenraa, Esbjerg, Svendborg og på Ærø.

FAKTA OM "Medstrøm"

Projektmålet er at skabe øget iværksætteri og vækst inden for de kreative erhverv i Syddanmark - og at fremme en forretnings- og vækstorienteret kultur omkring kreative virksomheder med salg og markedsorientering højt på dagsordenen. Projektet er baseret på et tværgående samarbejde mellem partnere i Trekantområdet og på Sydfyn. Operatør er Fremtidsfabrikken ved Svendborg Kommune, og med i partnerskabet er Spinderihallerne, Business Kolding, IER Udvikling | SDU, Erhvervsakademiet Lillebælt, MakerLab Svendborg, Erhvervshus Sydjylland, Erhvervshus Fyn, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, Ærø Turist- og Erhvervsforening samt kommunerne Svendborg, Vejle, Kolding, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø.

Projektet begyndte i december 2014 og afsluttes med udgangen af august 2020. EU’s Socialfond har støttet projektet med 25,1 mio. kr.

Læs mere om Medstrøm i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Besøg Medstrøms hjemmeside

FAKTA OM EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.