Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.11.2011

Vækst via oplevelser

Oplevelseserhvervene i Danmark står for knapt 12 pct. af værdiskabelsen i dansk erhvervsliv. Det svarer til en årlig værditilvækst på 108 mia. kr. Det er højere end fx landbrugets og byggeriets værditilvækst. Desuden arbejder en meget stor del af danske virksomheder, 91 pct., med oplevelser som en del af forretningen for at skabe værdi for kunder og medarbejdere.

Med virksomheder som LEGO, Georg Jensen, Noma, IO Interactive, B&O og B.I.G. har Danmark både historiske og nutidige styrkepositioner inden for fx arkitektur, design, mode, møbler, gastronomi eller computerspil. Foruden arbejdspladser og eksport markedsfører de kreative erhverv desuden Danmark i udlandet, når dansk film og arkitektur vinder international opmærksomhed.

Direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Finn Lauritzen:

Oplevelseserhvervene udgør en vækstmotor for den danske økonomi. De skaber både nye virksomheder og arbejdspladser. Men vi skal også udnytte den afsmittende effekt, de kreative erhverv kan have på andre erhverv. Flere danske virksomheder skal skille sig ud med produkter med historie, æstetik og identitet, som giver forbrugeren oplevelser. Her ligger en vigtig del af fremtidens vækst

Direktør for Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Rasmus Wiinstedt Tscherning:

I Danmark har vi stolte traditioner for at involvere forbrugerne i at udvikle nye produkter og services. Og medarbejderne i danske virksomheder er generelt selvstændige, nysgerrige og gode til at tænke i utraditionelle løsninger. Derfor skal der fortsat være stort fokus på oplevelser, som en væsentlig konkurrenceparameter. Og her spiller oplevelseserhvervene en vigtig rolle som væksterhverv og som strategisk samarbejdspartner for det øvrige erhvervsliv.

Rapporten Vækst via Oplevelser 2011 som Erhvervs- og Byggestyrelsen og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi har udarbejdet i fællesskab giver et opdateret billede af den danske oplevelsesøkonomi.

Læs rapporten her:

 

Fakta om oplevelsesøkonomien i Danmark

Oplevelseserhvervene udgjorde i 2008 11,8 pct. af værditilvæksten i Danmark eller i alt 108 mia. kr. Det er mere end otte gange så meget som det samlede bidrag fra landbrug, gartneri og skovbrug.
Oplevelseserhvervene stod i 2008 for 7,6 pct. af den samlede beskæftigelse med en årlig vækst på 1,1 pct. i 2000-2008. Øvrige erhverv havde i samme periode en årlig vækst i beskæftigelsen på 0,6 pct.
I perioden 2005 til 2008 er oplevelseserhvervenes andel af værditilvæksten steget i forhold til hele erhvervslivet.
I 2008 var 15 pct. af alle danske virksomheder inden for oplevelseserhvervene og mere end 21 pct. af de nye danske virksomheder startede op i oplevelseserhvervene.
Omkring hver femte af alle vækstvirksomheder og nye vækstvirksomheder i Danmark var at finde i oplevelseserhvervene.
De mest højproduktive virksomheder i 2008 har ansat flere kreativt uddannede og har flere kreative jobfunktioner end de øvrige virksomheder.

Pressekontakt

Konsulent Morten Schwarz Lausten, tlf. 29464972, msl@cko.dk

Direktør Rasmus Wiinstedt Tscherning, CKO, tlf. 2840 4668, rwt@cko.dk

Kontorchef Morten Hvidberg, Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf. 35 46 62 56