Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
12.06.2012

Unge midtjyder bliver iværksættere med geniale idéer

Det kommer ikke til at skorte på gode idéer og nye unge virksomheder i Region Midtjylland, nu da unge i folkeskolens ældste klasser bliver undervist i iværksætteri. Projektet "Innovation i folkeskolen i Region Midtjylland" modtager efter indstilling fra Vækstforum Midtjylland 4 mio. kr. fra EU's Socialfond.

Danmark skal bruge gode idéer og unge, der har lyst til at blive iværksættere og starte egen virksomhed og skabe nye arbejdspladser til glæde for erhvervslivet i regionen.

Professionshøjskolen VIA University College, Søren Grosen

Vi har brug for skoleledere og lærere, som prioriteter arbejdet med innovation og iværksætteri, så de unges kreativitet og handlekompetence styrkes. Ved at arbejde med virkelige virksomhedsmæssige problemstillinger i innovative processer får de unge et indblik i fremtidens mulige arbejdsmarked samtidig med, at de lærer.

Håbet er, at dette får en positiv afsmitning på de unges lyst til at starte egen virksomhed. En måling foretaget Young Enterprise viser nemlig, at iværksætteri i skolen har en positiv indflydelse på antallet af unge, der får lyst til at starte egen virksomhed.

Projektets formål er at styrke iværksætterkulturen i folkeskolens ældste klasser og opbygge et stærkt samarbejde mellem folkeskolen og erhvervslivet i Region Midtjylland, så der kan skabes nye ideer og løsninger for erhvervslivet lokalt. Derudover skal de unges iværksætterkompetencer styrkes, så de tidligt grundlægger et personlig drive og risikovillighed.

Projektet er åbent for alle regionens folkeskoler og vil indeholde et differentieret udbud af ydelser og aktiviteter, som den enkelte skole kan benytte sig af og deltage i efter behov og interesse. I projektet sker der en kortlægning og en samlet formidling af tilgængelige undervisningskoncepter, -metoder og ¿materialer, som kan understøtte innovativ og entreprenøriel undervisning i folkeskolen.

"Innovation i folkeskolen i Region Midtjylland" modtager 4 mio. kr. fra EU's Socialfond.

Kontakt

Professionshøjskolen VIA University College, Søren Grosen tlf. 87552815
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om

EU's Socialfond på www.regionalt.dk