Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.01.2012

Udenlandsk arbejdskraft giver flere arbejdspladser

Livet i en globaliseret verden bliver lettere for de midtjyske virksomheder, hvis de fastholder de internationale medarbejdere. Derfor modtager projektet "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II" efter indstilling fra Vækstforum Midtjylland 15 mio. kr. fra EU's Socialfond.

International talentfuld arbejdskraft medvirker til at styrke de midtjyske virksomheders konkurrenceevne og vækstmuligheder. Derfor skal nyt projekt hjælpe de internationale medarbejdere med at falde godt til på og udenfor arbejdspladsen, så de bliver længere i Danmark.

Erhverv Aarhus, projektleder Bente Steffensen:

Hvis vi kan fastholde talentfulde udenlandske medarbejde i regionens virksomheder, er vi samtidig med til at øge den globale konkurrencekraft. Vi er i skarp konkurrence med andre lande om at tiltrække dygtige udlændinge, og det er derfor afgørende, at vi gør det attraktivt at arbejde og være i Danmark - også for den medfølgende ægtefælle.

Med veluddannet udenlandsk arbejdskraft bliver det lettere for de midtjyske virksomheder at gebærde sig i en global verden, og det kan være med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og dermed skabe vækst.

Projektet vil udover den enkelte udenlandske medarbejder også forsøge at integrere familien. Konkret skal der etableres sociale og professionelle netværk for de internationale medarbejdere og den medfølgende ægtefælle, den offentlige service skal videreudvikles og der skal skabes tilknytning til lokalsamfundet via foreningslivet.

Erhverv Aarhus skal koordinere det brede samarbejde om at skabe gode rammer for de internationale medarbejdere og deres familier. Det er et samarbejde mellem 19 midtjyske kommuner, så de internationale medarbejdere på tværs af kommunegrænserne bliver mødt af en samlet og ensartet indsats.

Projektet modtager 15 mio. kr. fra EU's Socialfond.

Kontakt:

Erhverv Aarhus, Bente Steffensen, tlf. 8612 7200
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:

EU's Socialfond på www.regionalt.dk