Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tværnationale samarbejdsprogrammer

De tværnationale samarbejdsprogrammer dækker større tværnationale områder. Begge programmerne, som Danmark deltager i, har blandt andet fokus på innovation, forskning og udvikling og miljø.

Under de tværnationale programmer er hele Danmark støtteberettiget, og samarbejdet er organiseret i to tværnationale programmer:

  • Baltic Sea Region Programme, som er et program for landene omkring Østersøen

Læs mere om Baltic Sea Region Programme

  • The North Sea Region Programme, som er et program for landene omkring Nordsøen

Læs mere om The North Sea Region Programme