Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Træningsforløb i ressourceeffektivitet

Erhvervsstyrelsen har indkaldt ansøgninger om at gennemføre træningsforløb i ressourceeffektivitet for små og mellemstore virksomheder og virksomhedernes medarbejdere.

Træningsforløbene skal øge ressourceeffektiviteten og dermed styrke konkurrenceevne og produktivitet i op mod 100 virksomheder. Forløbene medfinansieres af EU's Socialfond - via den nationale pulje af strukturfondsmidler.

Udgifter til råmaterialer udgør 40 pct. af de europæiske fremstillingsvirksomheders omkostninger. Lægger man udgifter til energi og vand til, stiger andelen til 50 pct. af de samlede fremstillingsomkostninger. Omvendt udgør omkostningerne til arbejdskraft kun 20 pct. Når det gælder om at reducere produktionsomkostningerne ved at effektivisere brugen af ressourcer og øge produktiviteten i danske virksomheder, er potentialet således stort.

Træningsforløbene - kort fortalt

Som operatør skal man medvirke til, at virksomhedernes medarbejdere lærer at identificere og udnytte potentialer for bedre ressourceudnyttelse. Medarbejderne i produktionen har ofte stor viden om processer og arbejdsgange, og derfor er det et afgørende konkurrenceparameter, at de kan udnytte denne viden i virksomhedernes omstilling til mere ressourceeffektiv produktion. Omvendt skal ledelsen også være ombord for at sikre rum for, at omstillingen kan gennemføres.

Mulige aktiviteter i forløbene kan derfor være:

  • Ledelse: Styrkelse af ledelseskompetencer til at gennemføre optimering og ressourceeffektivisering i SMV'er med vækstambitioner, fx via netværk og mentorordninger.
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere, eventuelt inden for klynger eller på tværs af brancher og geografi, der bidrager til at indfri virksomhedernes vækstpotentiale ved at styrke medarbejdernes innovationskompetencer og omstillingsparathed til ressourceeffektiv produktion.
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere i samarbejde med andre virksomheder inden for udvalgte områder, som bidrager til at realisere virksomhedens vækstpotentiale inden for ressourceeffektivitet.

De enkelte forløb kan tilrettelægges forskelligt fx med brug af casebaseret undervisning, træning udenfor eller i virksomheden, brug af netværk og mentorer som fx større virksomheder, der har gennemført flere ressourceeffektiviseringstiltag.

Uddybende ansøgningsmateriale og information

Ansøgning:

Ansøgningsfristen til at blive operatør på programmet er overskredet. 

Finansiering af vækstprogrammet:

Der kan søges om EU medfinansiering på op mod 15 mio. kr. fra den nationale pulje af strukturfondsmidler.

Vi offentliggør spørgsmål og svar til ansøgningsmaterialet.