Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.10.2014

Succes med cleantech-satsning

Nye job, tiltrækning af flere internationale virksomheder og starthjælp til over 100 start-ups inden for cleantech. Det et blot et udpluk af resultaterne af Danmarks største regionalfondsprojekt, Copenhagen Cleantech Cluster, viser en ny evaluering af projektet.

CCC har haft til formål at fremme vækst og beskæftigelse inden for cleantech - på Sjælland og i Hovedstaden, men når CCC formelt lukker og slukker med årets udgang, er det ikke kun afslutningen på stort projekt, der har formået at skabe gode resultater.

Det er også fødslen af en ny selvbærende dansk klyngeorganisation inden for cleantech, der skal bære indsatsen og de opnåede resultater videre - på nationalt plan.

Det forklarer sekretariatschef i CCC, Rune Rasmussen, som vi har talt med i forbindelse med, at projektet netop er blevet evalueret:

-Vi har nået langt de fleste af de mål, vi satte os, da vi startede projektet op, ikke mindst at få forankret vores arbejde for cleantech i den selvbærende nationale klyngeorganisation Clean, så vi kan fortsætte med at realisere det kæmpestore erhvervspotentiale i cleantech.

Den 9. maj 2014 fusionerede Copenhagen Cleantech Cluster med Syddanske Lean Energy Cluster og blev til den landsdækkende cleantech-klynge Clean, som skal fortsætte de to klyngers arbejde med at skabe vækst og job inden for cleantech.

Stærke partnere – hurtige resultater

Fra begyndelsen af projektet i september 2009, har CCC haft en speciel ”big-bang” tilgang til opbygningen af klyngen. Et relativt lille sekretariat har ageret paraply og samlingspunkt for en lang række af projektets forskellige aktiviteter.

-I praksis er de fleste af vores aktiviteter implementeret af de stærke partnere, vi har haft ombord i projektet, fx store universiteter, væksthuse og erhvervsorganisationer. Med projektets størrelse har det været muligt at tilbyde mange aktiviteter af høj kvalitet til virksomhederne – uden at vi først skulle til at opbygge en ny organisation. Det har været et bevidst valg, fordi vi så har kunnet lave resultater og gøre en forskel hurtigt, forklarer Rune Rasmussen.

Evalueringen peger blandt andet på, at projektets opbygning har gjort det muligt at nå et meget stort antal aktører og virksomheder gennem projektets aktiviteter. Samtidigt har projektet medvirket til at sætte cleantech på den erhvervspolitiske dagsorden og brande Danmark som en af verdens førende cleantech-nationer.

Big bang eller organisk vækst?

Med big-bang tilgangen har CCC adskilt sig fra mange klassiske klyngeinitiativer, der ofte bygges på organisk vækst – og derfor kan være længere tid om at skabe resultater. Det har givet nogle erfaringer undervejs, der er værd at give videre til andre klyngeinitiativer eller strukturfondsprojekter.

-Vores metode har både fordele og ulemper. Mens vi kan komme bredt ud og lave mange aktiviteter af god kvalitet, har metoden vist sig mindre egnet til fx at skabe meget tætte netværk mellem aktørerne og de små og mellemstore virksomheder. Her vil en mere traditionel klyngeopbygning måske være at foretrække.

I forhold til cleantech vurderer CCC dog, at tilgangen har været den rigtige.

-Cleantech er som område præget af politisk styring. Gennemslagskraft, politisk bevågenhed og international opmærksomhed betyder derfor ekstra meget, når man skal lykkedes. Det er en af styrkerne ved vores model, forklarer Rune Rasmussen.

Tænk på tværs af regionale grænser…

For CCC har det været en udfordring, at nogle oplagte samarbejdspartnere har ligget uden for de regioner, som projektet er startet i.

-Regionale grænser giver ikke altid mening i store projekter. I nogle af vores aktiviteter, har det været en udfordring, at de mest interessante samarbejdspartnere har ligget uden for hovedstaden og Sjælland. Derfor anbefaler vi andre projekter at sikre, at samarbejdspartnere fra andre regioner også kan deltage i aktiviteter og modtage services, pointerer Rune Rasmussen.

….og sats på veldefinerede aktiviteter

Med projektets brede vifte af indsatsområder er der blevet gennemført mange forskellige typer af aktiviteter. Nogle har på forhånd været meget veldefinerede - det gælder fx såkaldt gap-funding, som CCC har haft stor succes med. Andre aktiviteter har været mere udviklingsorienterede, fx hvor en given problemstilling først har skullet analyseres, inden der blev iværksat konkrete aktiviteter til at løse den.

-Vores oplevelse af at være strukturfondsprojekt er helt klart, at vi er lykkedes bedst med de meget veldefinerede aktiviteter. Det er simpelthen lettest at håndtere både i praksis og administrativt. Set i det lys,

Læs mere om Danmarks nye cleantech-klynge her

Fakta om Copenhagen Cleantech Cluster:

Effekter:

 • Skabt 1089 jobs (mål: 1000)
 • Tiltrukket 12 internationale virksomheder (mål: 25)
 • Understøttet 126 iværksættervirksomheder (Mål: 25)
 • Skabt 64 nye forskningssamarbejder (mål: 30)
 • Skabt 38 nye virksomhedssamarbejder (mål:20)
 • En bæredygtig forening – Clean.

Partnere:

 • Copenhagen Capacity
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • DI
 • DHI
 • State of Green
 • Frederikssund Erhverv
 • Kalundborg Symbiosecenter
 • Københavns Universitet
 • Københavns Kommune
 • Scion DTU A/S
 • Symbion A/S
 • Væksthus Hovedstadsregionen
 • Væksthus Sjælland

Finansiering:

Copenhagen Cleantech Cluster har haft et samlet budget på knap 140 mio. kr. Heraf har EU’s Regionalfond finansieret halvdelen efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland. Den resterende finansiering kommer fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, samt de deltagende partnere og virksomheder.