Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
19.01.2012

Studentervæksthuse skal dyrke midtjysk kreativitet

De syv største byer i Region Midtjylland vil skabe flere iværksættere og etablerer nu i samarbejde med regionen og VIA University College syv nye studentervæksthuse. Projektet støttes af EU's Socialfond med 14 millioner kroner.

De hidtidige erfaringer med studentervæksthuse er gode, og med hjælp fra EU's Socialfond sætter Region Midtjylland og VIA University College nu fart i udviklingen og styrker udviklingsmiljøerne i regionens syv største byer. Projektet hedder "Entrepreneurskab i VIA's uddannelser", og Socialfonden bidrager med 14 millioner kroner, mens flere af byerne, regionen og VIA spæder til med et tilsvarende beløb. Prorektor i VIA Peter Friese ser store perspektiver i projektet.

Der er ingen tvivl om, at vi som samfund har brug for, at der er flere, der vælger en karriere som selvstændig. I VIA uddanner vi blandt andre sygeplejersker, pædagoger og ingeniører, og det her projekt skal være med til i endnu højere grad end i dag at sætte iværksætteri på dagsordenen hos de studerende, siger Peter Friese, som peger på, at projektet rummer elementer af både entrepreneurship og intrapreneurship.

Vi skal arbejde på, at både de studerende og deres idéer kan vokse. Det er jo ikke alle, der kommer ud og bliver selvstændige, men ved at skabe rammerne for, at studerende kan tænke anderledes, kan vi give dem et mindset, så de kan være med til at sætte et innovativt præg på både offentlige institutioner og private virksomheder. Potentialet er enormt, siger Peter Friese.

Udover EU's Socialfond bidrager både VIA, Region Midtjyllands Vækstforum Midtjylland, Herning, Holstebro, Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg, og den brede opbakning glæder Peter Friese.

Det er yderst positivt, at der er så stor opbakning til projektet, for det vidner om, at det er forankret i kommunernes erhvervsstrategi. Netop det strategiske fokus er enormt vigtigt at holde sig for øje. Hele idéen er jo, at studentervæksthusene skal løfte både de studerende og de byer, de ligger i. Det betyder også, at studentervæksthusene vil blive tonet efter den erhvervsprofil, der gør sig gældende i de enkelte områder. Eksempelvis er Holstebro kendetegnet ved at have fokus på ernæring og sundhed, mens Horsens har fokus på vedvarende energi og jordvarme. Det vil man kunne se, siger Peter Friese.

Studentervæksthusene er ikke det eneste initiativ, der er igangsat for at styrke iværksætteriet blandt midtjyske studerende.

Aarhus Universitet har også sat et stort initiativ i gang under titlen Det Entrepreneurielle Universitet. Jeg sidder selv i deres Advisory Board, og VIA har store forventninger om et tæt samarbejde mellem universitetet og VIA til gavn for hele regionen og Danmark generelt, siger Peter Friese.

Kontakt:

Professionshøjskolen VIA University College, prorektor Peter Friese tlf. 8755 1012
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliarder kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Fakta om VIA

Projektet udføres af Professionshøjskolen VIA University College, der har knap 40 videregående uddannelser med i alt ca. 17.000 studerende fordelt i og omkring syv campusbyer i Region Midtjylland.