Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
08.10.2012

Strukturfondsstøtte på dansk

Fokus på tematisk koncentration og resultatorientering.

Artiklen, der er skrevet af regionalchef Preben Gregersen, Erhvervsstyrelsen, er offentliggjort i Panorama nr. 43, 2012, som udgives af EU-Kommissionens afdeling Inforegio.

I artiklen beskrives den danske strukturfondsindsats, som i perioden primo 2007 til ultimo 2011 havde virkning på mere end 11.000 virksomheder.

Mere end 33.000 mennesker var omfattet af indsatsen.

Link til Panorama nr. 43 - Artiklen finder du på s. 15-16.