Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
01.12.2012

Strukturfondene giver kompetenceløft

Det danske socialfondsprogram har siden 2007 løftet de erhvervsmæssige kompetencer hos flere end 10.000 personer og bidraget til, at næsten 3.000 personer er kommet i beskæftigelse eller har forbedret mulighederne for at komme i beskæftigelse.

Det viser en ny evaluering af den danske strukturfondsindsats om udvikling af menneskelige ressourcer, som Erhvervsstyrelsen offentliggør i dag.

Samtidig viser evalueringen, at Socialfondsprogrammet giver muligheder, som ikke findes andre steder i uddannelses-, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsessystemet. Med Socialfonden er der mulighed for at igangsætte projekter med stor volumen, der ikke ville have været mulige at finansiere uden socialfondsmidler.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Anders Hoffmann:

Socialfonden giver mulighed for at afprøve nye ideer og igangsætte innovative projekter, der kan give den danske arbejdsstyrke de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Og det er helt afgørende for vores produktivitet og konkurrenceevne.

Evalueringen viser desuden, at der gennem perioden er foretaget en opprioritering af projekter, der retter sig mod opkvalificering af arbejdsstyrken, mens der før den økonomiske krise var fokus på projekter, der havde til formål at udvide arbejdsstyrken. Resultatet understøtter, at socialfondsprogrammet indeholder tilstrækkeligt fleksibilitet til, at projekterne har kunnet tilpasse sig ændringer i deres ydre økonomiske og samfundsmæssige vilkår.

Med evalueringsresultaterne er socialfondsindsatsen godt på vej til at indfri de resultatmål for opkvalificering og udvidelse af arbejdsstyrken, som er opstillet i programmet for perioden 2007-2013.

  

 

Du kan læse mere om strukturfondene her.