Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
11.06.2020

Strategi er vigtig i en krisetid: Flere virksomheder skal rustes til international vækst efter COVID-19

Økonomisk saltvandsindsprøjtning på 5,6 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal klæde 65 virksomheder i hovedstadsområdet på til vækst via eksport.

At skabe vækst i en virksomhed ved at gå på eksportmarkederne er ikke så ligetil. Især de små virksomheder har udfordringer med at sælge deres varer uden for landets grænser. Men hvordan skaber man den helt rigtige strategi, så man med internationalisering, digitalisering og automatisering kan få virksomheden til at vokse og omsætningen til at stige?

Det er spørgsmål og udfordringer, der kræver sikre og erfarne svar og råd, og i hovedstadsområdet har en række virksomheder gennem flere år fået hjælp fra erhvervsfremmeprojektet ”Skalering gennem digitalisering og internationalisering”, der drives af Erhvervshus Hovedstaden.

Udvides til 65 virksomheder

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har nu bevilget yderligere 5,6 mio. kr., så projektet frem til udgangen af 2021 kan udvide sin aktivitet betydeligt og rådgive op mod 65 virksomheder om, hvordan digitalisering og internationalisering kan føre til vækst. Midlerne kommer fra EU’s Regionalfond.

Projektet arbejder, ligesom mange andre erhvervsfremmeprojekter, med virksomheder, der er ramt af COVID-19-krisen. Lige nu er det for mange virksomheder vigtigst at få en ny dialog med kunderne, og derefter kommer ønsket om at udarbejde nye strategier, der kan føre til vækst gennem internationalisering. Men der er et stort potentiale for virksomhederne, lyder det fra projektet.

I en københavnsk virksomhed, som allerede har fået hjælp til sin eksportdebut i projektet, er der stor tilfredshed med rådgivningen fra projektet.

Vi havde en god mavefornemmelse, og vi havde respekt for det at eksportere. Men projektets erfarne konsulenter og rådgivere fik udfordret os på de store, visionære tanker, vi gik med, og fik dem ned på et håndgribeligt plan. Processen gav os selvindsigt og selvforståelse, og vi havde en større sikkerhed i os, da vi trådte ud på eksportmarkedet,” siger managing partner Nils Mandrup fra Integrator, som er en konsulent- og produktvirksomhed inden for business intelligence fra Østerbro.

Virksomheden har siden forløbet taget hul på eksporten.

Vi er naturligvis som alle andre blevet bremset af COVID-19, men der ligger en klar køreplan, og vi har fået de første kunder i udlandet,” siger Nils Mandrup.

Nils Mandrup fra virksomheden Integrator har haft stort udbytte af strukturfondsprojektet. Forløbet gav Mandrup og hans kolleger en værdifuld indsigt i kravene, der stilles på eksportmarkederne. Foto: Demeza Photo

 

25 ekstra virksomheder  med i projektet

Foreløbig har 12 virksomheder afsluttet deres rådgivningsforløb, der er foregået i branchegrupper – blandt andet mode- og designvirksomheder samt softwarevirksomheder, som ønsker at påbegynde eller øge deres eksport. De næste 13 virksomheder vil være igennem deres forløb efter sommerferien, og i efteråret begynder yderligere 15 virksomheder et skræddersyet rådgivningsforløb.

Undervejs har virksomhederne fået 1:1-sparring med en fast tilknyttet forretningsudvikler fra Erhvervshus Hovedstaden suppleret med rådgivning fra eksperter fra branchen. Hver virksomhed deltager i workshops med eksperter og i relevante netværk med andre virksomheder og går derfra med en eksekverbar vækstplan.

"Vi tester også virksomhedernes planer og idéer af mod virkeligheden. Hver virksomhed får et advisory board med erfarne folk til at kigge vækstplanen igennem to gange – i begyndelsen og slutningen af forløbet. Én gang i forløbet tager virksomhederne afsted på relevante markeder eller konferencer, hvor de hurtigt kan se, om deres produkt eller løsning rammer et marked eller behov,” siger projektleder Camilla Wendt.

Hun kalder potentialet i de deltagende virksomheder ”meget stort”.

De 40 virksomheder, der allerede er med i projektet, anslår, at der vil blive skabt mere end 800 job i løbet af de første fem år efter projektforløbet. Og selvom de fleste arbejdspladser naturligvis ligger ude i fremtiden, viser det at der er et stort potentiale, der er i skalering via eksport. Ikke mindst når vi får 25 ekstra virksomheder med,” siger projektlederen.

Projektleder Camilla Wendt er klar til at udvide strukturfondsprojektet "Skalering gennem digitalisering og internationalisering" til 65 virksomheder, der får råd til vækst gennem eksport. Foto: Erhvervshus Hovedstaden

 

Alt skal være relevant og specifikt

Målet for hver enkelt virksomhed er, at de får et stærkere grundlag for at vækste på eksportmarkederne, at de fokuserer på de rigtige kunder og partnere, reducerer risici ved eksport, får et overblik over hvilke ressourcer, det kræver at eksportere, og udnytter virksomhedens potentialer inden for digitalisering og automatisering.

Derfor skal alt være relevant og målrettet den enkelte virksomhed. De får ingen generel viden, som man kan google sig til derhjemme; deltagerne skal tage hjem med ”aha-oplevelser” og planer for hvordan de helt konkret kan opnå øget internationalisering og eksport,” forklarer projektlederen.

I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er der stor tilfredshed med, at de ekstra 5,6 mio. kr. allerede i efteråret foldes ud i konkret handling i ”Skalering gennem digitalisering og internationalisering”.

Det er lige det, det handler om nu: At erhvervsfremmeprojekterne tilpasser deres aktiviteter til virksomhedernes behov og styrker konkurrenceevnen. Der er mange ordninger, som bidrager til virksomhedernes overlevelse her og nu, men den kommende tid, når de fulde konsekvenser af COVID-19 begynder at tegne sig på eksportmarkederne, er det vigtigt, at vores virksomheders konkurrenceevne er intakt og forstærket,” siger medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Claus Jensen, formand i CO-Industri.

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsatte på sit møde den 6. april 2020 i alt 114,7 mio. kr. til justering og skalering af eksisterende erhvervsfremmeprojekter, der kan hjælpe virksomhederne på to fronter:

  • På kort sigt med at afbøde de umiddelbare følger af COVID-19
  • På mellemlangt sigt med at forberede landets virksomheder til en ny virkelighed efter COVID-19 indtil udgangen af 2021.

Læs mere om COVID-19-puljen på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside.

 

FAKTA OM ”Skalering gennem digitalisering og internationalisering”

Operatør: Erhvervshus Hovedstaden. Vigtigste partnere: DI Handel

Internationaliseringsprojekt, som skal give virksomheder i Hovedstadsområdet muligheder for vækst gennem eksport, digitalisering og automatisering. Projektet har fået tillægsbevilling på i alt 5,6 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler. Med de ekstra midler kan projektet øge antallet af deltagende virksomheder fra 40 til 65.

Læs mere om tilsagnet til projektet på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

 

FAKTA OM EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

Styrke virksomhedernes innovationsevne

Udarbejde vækstplaner for virksomhederne

Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive

 

Kontakt

Ønsker du at vide mere om projektet og COVID-19-puljen, kan du kontakte chefkonsulent Susanne Gren Svendsen på 35 29 14 73 og susssv@erst.dk