Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
01.06.2016

Sådan går det med strukturfondsperioden 2014 - 2020

Erhvervsstyrelsen gør årligt status over fremdriften. Som noget nyt er den årlige status sammenfattet i et borgerrettet resumé.

 

I borgerresuméet får du en kort introduktion til strukturfondene i Danmark i perioden 2014 - 2020. Her kan du blive klogere på, hvilke indsatsområder der vægtes i den aktuelle programperiode, og på hvordan det går med at tildele EU-midlerne. Borgerresuméet afrundes med udvalgte projekteksempler.