Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Statistik og analyser

Her finder du Erhvervsstyrelsens statistikbank, hvor du kan trække tal om decentral udvikling, samt øvrige lokale og regionale analyser.

Beslutninger vedrørende den decentrale erhvervsudvikling kan bedst træffes, når der er en fælles forståelse af de regionale og lokale udfordringer og muligheder. Derfor er der brug for et faktabaseret vidensgrundlag, som gør det muligt at målrette både politiske og konkrete udviklingstiltag. Der er brug for fakta omkring områdets styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Via menuen til venstre kan du blandt andet finde den regionale statistikbank, hvor Erhvervsstyrelsen har samlet en række indikatorer, som måler de regionale præstationer og rammevilkår på områder, som er vigtige for at skabe vækst i hele landet, og hvor de regionale og lokale aktører har gode muligheder for at påvirke udviklingen. Du finder også link til den decentrale konkurrenceevneredegørelse, der med udgangspunkt i data fra den regionale statistikbank beskriver den regionaløkonomiske udvikling.

Gå til Erhvervsstyrelsens statistikbank

Endvidere finder du rapporter, der belyser den decentrale dimension af forskellige temaer. De fleste rapporter indeholder regionale data, men der er også links til relevante rapporter og analyser af national karakter, der har regional interesse. Der er også links til en række databaser, der indeholder regionale data.

Vi lægger løbende nye rapporter på siderne, således at du vil kunne finde de nyeste rapporter her.