Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Statistik og analyser

Her finder du den regionale statistikbank, hvor du kan trække tal om regional udvikling, styrelsens regionale redegørelse om vækst og beskæftigelse samt øvrige regionale analyser.

Beslutninger vedrørende den regionale erhvervsudvikling kan bedst træffes, når der er en fælles forståelse af regionens udfordringer og muligheder. Derfor er der brug for et vidensgrundlag baseret på fakta, som gør det muligt at målrette både politiske og konkrete udviklingstiltag. Der er brug for fakta omkring regionens styrker, svagheder, muligheder og trusler, og om hvad regionen skal leve af i fremtiden.

Via menuen til venstre kan du blandt andet finde den regionale statistikbank, hvor Erhvervsstyrelsen har samlet en række indikatorer, som måler de danske regioners præstationer og rammevilkår på områder, som er vigtige for at skabe regional vækst, og hvor de regionale og lokale aktører har gode muligheder for at påvirke udviklingen. Du finder også link til den regionale konkurrenceevneredegørelse, der med udgangspunkt i data fra den regionale statistikbank beskriver den regionaløkonomiske udvikling.

Gå til den regionale statistikbank

Endvidere finder du rapporter, der belyser den regionale dimension af forskellige temaer. De fleste rapporter indeholder regionale data, men der er også links til relevante rapporter og analyser af national karakter, der har regional interesse. Der er også links til en række databaser, der indeholder regionale data.

Vi lægger løbende nye rapporter på siderne, således at du vil kunne finde de nyeste rapporter her.