Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
10.06.2020

EU-projekt udvider hjælp til virksomheder: Styrkede kompetencer skal være en vej ud af COVID-19-krisen

Kompetenceudviklingsprojektet Compress får med ekstra støtte på 5,5 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse mulighed for at hjælpe COVID-19-ramte virksomheder over krisen.

COVID-19-krisen er kommet på tværs af mange virksomheders arbejde med kompetenceløft i strukturfondsprojektet Compress. Med hjælp fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU's Socialfond forlænges projektet med yderligere 16 måneder og breder sig til alle sektorer. Foto: Jesper Voldgaard

 

Et af Danmarks stærke erhvervsfremmeprojekter, Compress drevet af uddannelsescentret Tietgen i Odense, forstærkes og forlænges nu i kampen for at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der er blevet hårdt ramt af COVID-19-krisen.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget 5,5 mio. kr. fra sin COVID-19-pulje til det landsdækkende Compress-projekt, der arbejder på at give ansatte i ca. 100 SMV’er i fremstillingssektoren et kompetenceløft. Støtten betyder, at projektet nu ikke udløber i august, men forlænges til og med udgangen af 2021. Midlerne kommer fra EU’s Socialfond.

Samtidig udvides det med nye, centrale elementer: Krisehåndtering efter COVID-19 og omstilling til nye tider efter krisen. Desuden vil projektet fremover tilbyde kompetenceudvikling til SMV’er fra alle sektorer, ikke blot fremstillingsvirksomheder.

Vi har mærket behovet hos virksomhederne i de seneste måneder, og vi ønsker virkelig ikke at udelukke nogen virksomheder, der har behov for hjælp, og som vi kan hjælpe. Derfor udvider vi til alle sektorer, og med vores stærke partnerskab med en række erhvervsskoler og erhvervsakademier kan vi håndtere op til 50 ekstra virksomheder i projektet,” siger projektleder Charlotte Birkshøj fra Tietgen.

Målgruppen delt af COVID-19

Det overordnede mål er stadig at gøre virksomhederne mere bæredygtige og ressourceeffektive – og dermed mere konkurrencedygtige. COVID-19-krisen har imidlertid delt projektets målgruppe i to: De kriseramte virksomheder og de mindre kriseramte virksomheder.

Lige så snart COVID-19 ramte os, fik vi reaktioner fra virksomhederne. Nogle ser ud til at klare skærene, og dem fortsætter vi med at tilbyde kompetenceudvikling inden for det nuværende projekt. Andre virksomheder lukkede mere eller mindre ned, eller også gjorde deres kunder. De bliver nu – ved hjælp af de ekstra midler - tilbudt krisemanagement, så de kan håndtere følgerne af tabte kernekunder, svigtende markeder og underleverandører, som falder bort,” siger projektleder Charlotte Birkshøj.

Med den ekstra støtte bliver det generelt muligt at skabe ro omkring de kompetenceudviklingsforløb, som mange virksomheder var tæt på at afslutte, da COVID-19-krisen ramte.

Mange af vores virksomheder følte sig presset af at skulle være færdige til august. Nu kan vi gøre de eksisterende virksomheders forløb færdige og sikre, at indsatsen bliver forankret i virksomheden. Og det giver os mulighed for at tage nye virksomheder ind i projektet,” siger projektlederen. 

Charlotte Birkshøj og hendes kolleger fra Compress-projektet tilbyder virksomhederne fleksible rammer og muligheder for at speede op og ned i deres forløb. Foto: Tietgen

 

Forlængelsen gør det også muligt at imødekomme virksomheder, der har fået rivende travlt med at redde omsætning og arbejdspladser.

Vi giver virksomhederne udvidede muligheder for at holde en pause, mens de har travlt, og så kan de tage fat igen, når der er ressourcer til det. Vores tilbud er meget fleksibelt, og vi siger virkelig ikke nej til nogen,” understreger projektlederen.

Det digitale slog igennem under COVID-19

Projektets nye COVID-19-fokus er rettet mod SMV’er, der oplever tab af vigtige kernekunder, reduceret efterspørgsel på eksisterende produkter eller services, sammenbrud af de værdikæder som virksomheden baserede sin produktion og afsætning på, økonomisk svækkelse der forhindrer produktion til lager, ændringer af arbejdsorganisering i forhold til COVID-19-restriktioner, tab af fysisk kundekontakt samt omstilling til digital kommunikation.

Det sidste har vist sig at have en stadig vigtigere betydning for virksomheder, der arbejder på at komme videre efter COVID-19.

COVID-19 har vist, at fx digitalisering ikke er til at komme udenom. Mange SMV’er har fået en aha-oplevelse, fordi de under COVID-19 opdagede, at det havde værdi for virksomheden at kommunikere digitalt. En af vores fornemste opgaver er at holde dem fast i den udvikling, for næste gang er det i produktionen, der skal kompetenceudvikles,” siger Charlotte Birkshøj.

Virksomheder: Ikke tid til pause

Fødevarevirksomheden Nørmark Food i Vejle er et eksempel på en virksomhed, som COVID-19 ramte hårdt på afsætningen. Alligevel fortsætter virksomheden, der producerer ferske og røgede kødvarer, ufortrødent med et kompetenceløft og en digitaliseringsproces med hjælp fra Compress.

Vores eksport til grænsebutikker i Sverige og Tyskland forsvandt med et fingerknips, da grænserne lukkede, og danskerne fik forbud mod at hente deres varer. Men nu er Tyskland genåbnet, og de gamle kunder er vendt tilbage, så nu skal vi videre med vores kompetenceudvikling og med på digitaliseringsvognen,” siger Anders Vinding, direktionssekretær i Nørmark Food.

Han tilføjer:

Styrkede digitale kompetencer hos medarbejderne er uundværlige i fremtiden, fordi kravene til digital dokumentation stiger, og samtidig kræver kunderne i højere og højere grad, at vi kvalificerer vores produktion, blandt andet med ISO-eller IFS-certificering. Så vi har god brug for hjælpen fra Compress,”

I Odense-virksomheden Seri Q Sign, der blandt andet producerer vejskilte, standere og aluminiumsmaster, var der godt gang i en kortlægning af virksomhedens processer, da COVID-19 afbrød arbejdet. Med nogle måneders forsinkelse fortsætter procesarbejdet, og produktionschef Paul Pedersen er glad for Compress-projektet.

Vi får value for money i et strukturfondsprojekt. Vi betaler ikke i kroner og ører, men med arbejdstimer og engagement, og det er en god måde at lade virksomhederne medfinansiere på. Nu arbejder vi på at gøre kortlægningen færdig og få defineret nogle procesforbedringer, og derefter skal vi have afklaret, hvor mange medarbejdere der skal kompetenceudvikles,” siger Paul Pedersen.

I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse glæder bestyrelsesmedlem Ejner K. Holst, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, sig over tilbagemeldingerne fra virksomhederne.

Kompetenceudvikling er alfa og omega for danske virksomheders langsigtede konkurrenceevne - og vigtig for medarbejdernes sikkerhed i jobbet. Og det er fantastisk at se en indsats, der i den grad samler virksomhedernes behov efter COVID-19-krisen op, så ingen og intet tabes på gulvet. Vi er glade for at kunne støtte et projekt, der i den grad prioriterer at gøre tingene færdige, så resultaterne forankres og får en blivende værdi i virksomhederne.”

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsatte på sit møde den 6. april 2020 i alt 114,7 mio. kr. til justering og skalering af eksisterende erhvervsfremmeprojekter, der kan hjælpe virksomhederne på to fronter:

  • På kort sigt med at afbøde de umiddelbare følger af COVID-19
  • På mellemlangt sigt med at forberede landets virksomheder til en ny virkelighed efter COVID-19 indtil udgangen af 2021.

15 projekter får nu midler via COVID-19-puljen. Med tilsagnene udmøntes op til 88 mio. kr. af de afsatte midler. Indsatsen finansieres af EU’s Socialfond, EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler.

Læs mere om COVID-19-puljen på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside.

 

FAKTA OM ”Compress”

Operatør: Tietgen, Odense. Vigtigste partnere: Køge Handelsskole, Mercantec og Learnmark Horsens. Desuden har erhvervsskolerne Aars, Tradium, Niels Brock, Roskilde Handelsskole og CELF været underleverandør til de vigtigste partnere og stillet deres kompetencer til rådighed for virksomheder.  

Projektets oprindelige formål er at hjælpe SMV’er inden for fremstillingssektoren med at blive mere ressourceeffektive. Projektet har fået tillægsbevilling på i alt 5,5 mio. kr. fra EU’s Socialfond og forlænges med 16 måneder til 31. december 2021. De ekstra midler giver mulighed for at udvide målgruppen til samtlige SMV’er, som samtidig tilbydes COVID-19-krisemanagement.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om Compress på projektets hjemmeside

 

FAKTA OM EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.

 

Kontakt

Ønsker du at vide mere om indsatsen og COVID-19-puljen, kan du kontakte chefkonsulent Merete Woltmann på 35 29 13 74 og merwol@erst.dk