Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
09.10.2013

Spirende økonomisk fremgang i udfordrede regioner

På trods af begyndende fremgang er ingen af de fem regioners BNP pr. indbygger endnu tilbage på niveauet før den økonomiske krise. Det viser Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 2013, som Erhvervsstyrelsen netop har offentliggjort.

Region Hovedstaden er dog tæt på at have genvundet det tabte, mens de øvrige regioner fortsat mangler et stykke. Redegørelsen belyser den regionaløkonomiske udvikling i Danmark og sætter fokus på de vigtigste vækstudfordringer i de danske regioner.

Produktivitet og jobskabelse skal styrkes

Den største udfordring i samtlige regioner er fortsat at få styrket væksten i produktiviteten, som i en årrække har været betydeligt svagere end i udlandet. Samtidig er der behov for at styrke jobskabelsen, ikke mindst for at nedbringe den forholdsvis høje ledighed blandt unge.

Unge uddanner sig mere

I alle regioner er de unges uddannelsestilbøjelighed styrket betydeligt de seneste år, men bag denne positive udvikling gemmer sig udfordringer med at sikre tilstrækkelig faglært arbejdskraft i fremtiden, idet færre og færre unge søger ind på erhvervsuddannelserne. Udfordringerne på erhvervsuddannelserne forstærkes af, at omkring hver anden, som starter på uddannelsen, falder fra.

Stagnation i innovation og iværksætteri

Redegørelsen viser også, at der i alle regioner er sket en lille tilbagegang i virksomhedernes innovationsaktivitet, som ellers har været stigende de seneste år. Iværksætteraktiviteten har ligget på et forholdsvist stabilt niveau de seneste år, men det er fortsat relativt få nye virksomheder, der kommer ind i solide vækstforløb.

Find tallene fra redegørelsen i den regionale statistikbank