Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
14.06.2019

Spilbaseret undervisning skal give flere unge mod på livet som iværksætter

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse målretter nu en pulje med 7,5 mio. kr. til en undervisningsindsats, der skal motivere flere unge til at blive iværksættere. Midlerne kan fx søges af uddannelsesinstitutioner.

I Danmark får få studerende undervisning i iværksætteri, når man sammenligner med resten af EU. Undersøgelser peger på, at studerende er mere tilbøjelige til at starte egen virksomhed, når de først har fået undervisning i entreprenørskab.

Derfor lancerer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en indsats målrettet operatører, der har erfaring med undervisning i iværksætteri, og som vil gennemføre en indsats for at styrke undervisningen i iværksætteri i uddannelsessystemet. Målet er at øge andelen af danske unge, der får kompetencer og motiveres til at blive selvstændigt erhvervsdrivende.

Indsatsen medfinansieres af EU’s Socialfond.

Spilbaseret undervisning skal øge studerendes motivation

Indsatsen vil have særligt fokus på udvikling og implementering af digitale metoder og -redskaber, som kan styrke undervisningen i iværksætteri. De nye redskaber, fx i form af computerbaserede spil, skal være med til at motivere de studerende og styrke deres engagement i iværksætterundervisningen. Endelig vil en del af indsatsen fokusere på opkvalificering af lærerne, så de bliver bedre i stand til at bruge de digitale redskaber i undervisningen.

Udmøntningen af midler til undervisningsindsatsen ligger inden for rammerne af Strategi for decentral erhvervsfremme 2019.

Fakta

  • Den kommende indsats skal bygge oven på eksisterende initiativer, der blandt andet er iværksat i regi af Fonden for Entreprenørskab.

Find uddybende information og link til elektronisk ansøgningsskema

  • Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse holder informationsmøde om den kommende indsats onsdag den 19. juni kl. 13 – 16 i Middelfart. 

Læs mere, og find link til tilmelding

  • Fristen for at indsende ansøgning er 30. august 2019 kl. 12.

  • Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019. Herefter vil ansøgere få tilsagn eller afslag.

Kontakt

Hvis du er potentiel operatør og vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger, er du velkommen til at kontakte:

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse