Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
09.02.2012

Spil dig til overskud på bundlinjen med EU-penge

Et partnerskab under ledelse af KU-LIFE har efter indstilling fra Vækstforum Midtjylland fået 1 mio. kr. fra EU's Regionalfond til at udvikle og afprøve et nyt innovationsspil, som skal få idéerne til at sprudle hos 25 midtjyske fødevarevirksomheder.

Et partnerskab under ledelse af KU-LIFE har efter indstilling fra Vækstforum Midtjylland fået 1 mio. kr. fra EU's Regionalfond til at udvikle og afprøve et nyt innovationsspil, som skal få idéerne til at sprudle hos 25 midtjyske fødevarevirksomheder.

Hvis virksomhederne i den danske fødevarebranche skal tjene penge, bliver den nødt til hele tiden at forny sig og producere produkter, som forbrugerne efterspørger og som samtidig har en øget merværdi. Derfor arbejder partnerskabet med et innovationsspil, som kan få idéerne til at sprudle.

Projektleder Maria Olofsdotter

Fødevarebranchen bliver nødt til hele tiden at forny sig for at få en højere indtjening, skabe vækst og arbejdspladser - kort sagt klare konkurrencen. Det er ikke altid nemt at finde på de gode idéer, som vil blive god forretning på markedet. Derfor vil medarbejderne i 25 midtjyske virksomheder spille sig til at tænke nyt ved at gøre den seriøse og nødvendige udvikling til en leg.

Projektets formål er at udvikle og afprøve et brætspil, der er simpelt at anvende, og hvor alle kan være med, så de ansatte i fødevarevirksomhederne på en utraditionel facon kan finde på nye idéer. Projektets budget er på i alt 3 mio. kr.

Med spillet er det muligt i en række innovationsworkshops at inddrage medarbejdere, underleverandører og forbrugere i innovationsprocessen, hvor virksomheden sætter rammerne og identificerer de problemer, der skal løses. Deltagerne får nye uvante roller og vil samtidig blive påvirket af farve, lys, lyd og billeder, der bringer dem ud af den vante måde at tænke på for derefter at høste de nye gode idéer. Det kan blandt andet være med til at modvirke mange dyre og mislykkede lanceringer af nye produkter på markedet.

Blandt de virksomheder, som allerede udgør partnerskabet omkring projektet, er: Kildespring A/S, Kolding Salatfabrik A/S, Danakta-Group A/S, Frima Vafler A/S, CO-RO Food A/S, Dragsbæk A/S, Konsulentvirksomheden v/Henrik Sørensen, STICKS 'N' SUSHI A/S, Lantmännen Amba samt Rose Poultry A/S.

Derudover har selskabet FIRSTMOVE ApS en essentiel rolle i udviklingen af innovationsværktøjet.

Kontaktperson:

KU-LIFE, Maria Olofsdottor, tlf. 2875 4091.
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kroner fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Regionalfondsprogrammets formål i Danmark er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi.

I perioden 2007-13 er der under regionalfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse. Det sker ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelse af ny teknologi.

www.regionalt.dk