Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.03.2018

Ny ansøgningsrunde: Socialfonden investerer 36 mio. kr. i digitalt kompetenceløft

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet en ansøgningsrunde, hvor der kan søges midler til at styrke de digitale kompetencer hos ledere og nøglemedarbejdere i små og mellemstore virksomheder. EU’s Socialfond investerer 36 mio. kr. i den kommende digitaliseringsindsats.

Manglende viden om digitale forretningsmuligheder og manglende kompetencer til effektivt at implementere og omsætte digitale teknologier til nye produkter, tjenesteydelser og forretningsmodeller er ofte forklaringen på, at små og mellemstore virksomheder ikke høster de samme fordele af den digitale bølge som større virksomheder.

Derfor annoncerer Erhvervsstyrelsen nu efter projektansøgninger, der gennem digitalt kompetenceløft af ledere og ledende medarbejdere skal øge væksten i små og mellemstore virksomheder i hele Danmark.

EU’s Socialfond investerer 36,6 mio. kr. i indsatsen, heraf er 18,5 mio. kr. øremærket til indsatser i Region Sjælland.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Sigmund Lubanski:

Det er helt afgørende, at vi skaber gode rammer for, at små og mellemstore virksomheder kan høste gevinsterne ved digitalisering. Derfor er det særdeles positivt, at EU’s Socialfond investerer målrettet i et digitalt kompetenceløft af ledere og nøglemedarbejdere i små og mellemstore virksomheder til gavn for både beskæftigelsen og den enkelte virksomheds produktivitet.

I praksis kan det digitale kompetenceløft fx ske gennem mentorordninger, efteruddannelse eller netværksaktiviteter for virksomhedsledere.

Den landsdækkende digitaliseringsindsats, der medfinansieres af EU’s Socialfond, lanceres som led i regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst. Indsatsen erstatter dermed ansøgningsrunden Digitalisering via ledelse i Region Sjælland, som blev åbnet i december 2017.

 

Fakta om ansøgningsrunden Digitalisering via ledelse

 • Der er afsat i alt kr. 36,6 mio. kr. til digitaliseringsindsatsen, som kommer fra EU’s Socialfond. 18,5 mio. kr. skal anvendes til aktiviteter i Region Sjælland.
 • Digitaliseringsindsatsen skal bidrage til at øge beskæftigelsen og produktiviteten i de deltagende SMV’er gennem vækstrettet kompetenceudvikling.
 • Hver ansøger skal indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet.
 • Der kan maksimalt søges om EU-medfinansiering svarende til 50 pct. af det samlede projektbudget. For ansøgningen vedrørende aktiviteter i Region Sjælland kan der dog ansøges om medfinansiering op til 60 pct. af det samlede projektbudget.
 • Indsatsen i Region Sjælland skal koordineres tæt med den operatør, som Vækstforum Sjælland har valgt til sin digitaliseringsindsats. Herudover vil det blive vægtet, at operatøren gennemfører projektet i et stærkt og landsdækkende partnerskab og sikrer koordinering med lignende indsatser på lokalt, regionalt og nationalt niveau.
 • Ansøgningsfristen er 16. maj 2018 kl. 12.00.
 • Erhvervsstyrelsen i Silkeborg holder informationsmøde 10. april 2018 kl. 13 - 15. 
 • Uddybende oplysninger findes i temabeskrivelsen, der er tilgængelig på www.regionalt.dk.

Fakta om EU’s strukturfonde – Regional- og Socialfonden

 • EU’s Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer årligt 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
 • Partnerskabets investeringer sker med afsæt i regionernes styrkepositioner og i innovation, grøn omstilling, uddannelse og iværksætteri.
 • Ca. 7,5 pct. af strukturfondsmidlerne er afsat til en national pulje, der udmøntes centralt. Relevante tværregionale projekter med afsæt i fx regeringsstrategier vil kunne støttes. Puljens midler udmøntes inden for de rammer, som fremgår af strukturfondsprogrammerne.
 • I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om tildeling af midler fra Socialfonden og Regionalfonden.

Kontakt

Kommunikationsmedarbejder i Erhvervsstyrelsen Rikke S. Thøfner Angel: rikang@erst.dk og telefon 3529 1789.