Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Forbrug: Socialfonden

Her kan du se forbruget for Socialfonden i Danmark. Du finder samlede oversigter, der viser forbruget på de enkelte prioritetsakser, og grafik, der viser forbruget på regionstypeniveau. 

Forbrugsoversigterne bliver opdateret fire gange årligt. Tallene er senest opgjort 30. september 2020.

 

Aktuelt forbrug fordelt på Socialfondens prioritetsakser

 

Socialfonden fordelt på prioritetsakser

 

Socialfonden fordelt på prioritetsakser