Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Social inklusion

Erhvervsstyrelsen har haft en ansøgningsrunde for projekter, der i en landsdækkende indsats skal hjælpe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det skal ske gennem indslusningsforløb i private virksomheder og udvikling af socialøkonomiske virksomheder. 

Ingen skal stå uden for fællesskabet på arbejdsmarkedet. Alle skal have gode muligheder for at bidrage med de ressourcer, de har. Samtidig viser undersøgelser, at der er en årlig offentlig gevinst på mere end 100.000 kr., når en udsat ledig kommer i beskæftigelse. Derfor har Erhvervsstyrelsen annonceret efter projektansøgninger, der med en landsdækkende indsats skal fremme social inklusion gennem indslusningsforløb i private virksomheder og udvikling af socialøkonomiske virksomheder.

EU’s Socialfond investerer 32,2 mio. kr. i indsatsen. 

Programmet - kort fortalt

Målet med ansøgningsrunden er at få personer med svag eller ingen arbejdsmarkedstilknytning i job. I praksis kan det ske gennem beskæftigelsesfremmende indslusningsforløb, hvor borgeren afprøves i et ”virkeligt” miljø, fx i en socialøkonomisk virksomhed. Andre virksomheder er dog ikke udelukket fra indsatsen.

Socialfondsindsatsen tager desuden sigte på at styrke socialøkonomiske virksomheders forretningskompetencer og udviklingspotentialer, så de bliver bedre klædt på til at hjælpe udsatte ledige i job. 

Aktiviteter kan fx være:

  • Forløb for virksomheder og udsatte ledige, der dels forbereder virksomheden på at modtage personer langt fra arbejdsmarkedet, dels forbereder de udsatte personer på at arbejde i en virksomhed, fx i regi af jobcentrenes rehabiliteringsteams.
  • Helhedsorienterede indslusningsforløb med særligt fokus på udsatte ledige med fx psykiske barrierer for at indtræde på det ordinære arbejdsmarked. Indslusningsforløbene skal iværksættes via en virksomhedsrettet indsats, fx i socialøkonomiske virksomheder. 
  • Støtte til konsulentbistand og kompetenceudvikling for socialøkonomiske virksomheder, fx gennem rådgivning om forretningsmodeller, -udvikling og -drift, rådgivning om adgang til kapital samt støtte til skalering.
  • Støtte til udviklingsprojekter mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige myndigheder med fokus på inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige.

Ansøgningsmateriale og uddybende information

Erhvervsstyrelsen i Silkeborg holdt informationsmøde om ansøgningsrunden torsdag den 14. december 2017  kl. 13.00 - 15.00.  

Find præsentationer fra informationsmødet

Ansøgning

Ansøgningsfristen var tirsdag den 6. februar 2018 kl. 12.00. 

Hver ansøger skal indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet.

Årsagen til, at der skal indsendes to ansøgninger er, at Region Sjælland er udpeget som en såkaldt overgangsregion i EU med egen økonomisk ramme, mens resten af Danmark tilhører de mere udviklede regioner med fælles økonomisk ramme. For at sikre at den kommende indsats bliver landsdækkende, skal der gennemføres aktiviteter i såvel Region Sjælland som de øvrige regioner – og derfor laves to ansøgninger.

Finansiering

Indsatsen, der skal bringe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet, vil blive finansieret gennem den nationale pulje af socialfondsmidler med maksimalt 32,2 mio. kr. Den nationale pulje kan maksimalt yde EU-medfinansiering svarende til 50 pct. af et projekts samlede budget. De 32,2 mio. kr. skal således modsvares af et mindst ligeså stort beløb i national medfinansiering.

Den nationale finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, herunder de deltagende virksomheder, men kan også komme fra andre interesserede organisationer og institutioner, inkl. fonde.

Det forventes, at der vil blive givet EU-medfinansiering til 1-3 ansøgere.