Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Smart urban innovation

Netop nu kan kommuner med byer med mere end 30.000 indbyggere søge om EU-midler til bæredygtig, grøn byudvikling. EU's Regionalfond investerer ca. 19 mio. kr. i byindsatser med temaet 'smart' urban innovation.

De store og mellemstore byer i Danmark tiltrækker flere og flere mennesker. Det sætter byerne under pres. Konsekvensen af urbaniseringen er udfordringer af blandt andet social, klima- og miljømæssig karakter. Udviklingen kræver, at offentlige myndigheder tænker i nye løsninger og åbner for nye muligheder, fx øget genbrug af vand og øget genanvendelse af ressourcer i spildevand og affald.

Udvalgte kommuner kan søge om at få del i ca. 19 mio. kr. i EU-tilskud til bæredygtig, grøn byudvikling. Effekten af indsatsen skal være flere innovative SMV'er og reduktion af energiforbruget i byerne via 'smarte' og bæredygtige løsninger på byernes miljømæssige udfordringer.

De 19 mio. kr. til bæredygtig, grøn byudvikling udmøntes efter først til mølle-princippet. Dermed er der ingen egentlig ansøgningsfrist, men Erhvervsstyrelsen opfordrer interesserede kommuner til at ansøge hurtigst muligt. 

Der har tidligere været en ansøgningsrunde med temaet  'Smart' urban innovation. Ansøgningsfristen dengang var den 6. januar 2017.

 

Vil du vide mere?

Læs mere om puljen til bæredygtig, grøn byudvikling - og se, hvilke kommuner der kan ansøge.