Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.12.2020

Slut med ”tro” om bæredygtighed: CO2-beregner skal skære igennem myter og antagelser

Hundreder af virksomheder er i gang med grøn omstilling med hjælp fra strukturfondsprojektet Grøn Cirkulær Omstilling. Scanlux Packaging i Nordsjælland har fået hjælp til at udvikle et redskab, der kan beregne bæredygtigheden i emballageprodukter.  

”I dag er det ikke længere nok at rådgive kunderne om den bedste emballage. De vil også vide noget om bæredygtighed i produkterne,” siger Thomas Bülow Skouborg, Head of Digital Marketing & Communications i Scanlux Packaging. Foto: Karoline Leistiko, Scanlux Packaging

Det er bedre at basere sit arbejde med grønne og bæredygtige produkter på viden i stedet for myter og antagelser. Nu går vi fra kvalificerede gæt til et bud baseret på data, der udspringer af den seneste viden på området.”

Sådan lyder det fra Scanlux Packaging i Fredensborg. Emballagevirksomheden tager sammen med flere hundrede andre virksomheder for tiden livtag med den grønne omstilling via det store landsdækkende strukturfondsprojekt Grøn Cirkulær Omstilling i SMV’er (GCO).

Programmet til 95 mio. kr. er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hidtil største satsning på grøn omstilling i SMV’er. Det er medfinansieret med 80,7 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, og programmets muligheder ramte lige ned i de udfordringer, som Scanlux Packaging stod med.

Rådgivning om bæredygtighed er vigtig

Thomas Bülow Skouborg, virksomhedens Head of Digital Marketing & Communications, siger:

I dag er det ikke længere nok at rådgive kunderne om den bedste emballage. De skal også have rådgivning om, hvilken emballage der er mest bæredygtig. Vi oplever, at pris og kvalitet ikke længere er de eneste kriterier, men at bæredygtighed også vejer tungt for mange kunder.”

Derfor er Scanlux Packaging i samarbejde med Plast Center Danmark og en ekstern leverandør ved at udvikle en CO2-beregner. Den nye beregner kan hurtigt og effektivt screene CO2-belastningen ud fra mange data om bl.a. materialetyper, produktionsland og -metoder, transporttyper og transportafstande, anvendte certificeringer, bortskaffelsesmetoder i afsætningslandet, samt om materialerne er genanvendte. På baggrund af de indsamlede data kan værktøjet derefter angive CO2-belastningen på de enkelte produkter.

Det skaber mere transparens og giver et alternativt parameter ud over prisen, at vi kan give kunden et tal, der viser, hvor meget et produkt belaster vores klima. Beregneren er et kompliceret screeningsværktøj, som skal give et fornuftigt estimat, og det kommer helt sikkert til at gøre det lettere for kunderne at vælge, at vi går fra kvalificerede bud til et databaseret grundlag,” siger projektleder Thomas Bülow Skouborg. 

Nemt at ansøge: Plads til 450 virksomheder

Målet i Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) er mindst 450 deltagende virksomheder i løbet af projektperioden.

Vi screener ansøgninger løbende, og virksomheder kan tilmelde sig helt frem til sommeren 2022,” siger Kim Hjerrild, projektleder for cirkulær økonomi hos LD Cluster, der har hovedansvaret for genanvendelsesdelen i GCO.

Knap 200 virksomheder er allerede i gang med et forløb i GCO, og Kim Hjerrild lover virksomhederne et attraktivt og interessant tilbud:

Det her har klangbund i alle SMV’er. Forløbene bliver fleksibelt tilpasset den enkelte virksomheds behov – hvad enten den skal arbejde med helt nye, grønne værdikæder eller have en mere simpel grøn omstilling.”

Projektleder Leise Marud, Plast Center Danmark:

Vi oplever en stigende efterspørgsel efter dokumentation for CO2-aftryk og viden om bæredygtighed generelt. Inden for plast er der fokus på at kunne genanvende eller anvende genanvendt plast samt bæredygtigt design. Her er GCO-projektet et rigtig godt tilbud til virksomhederne om at være med til at sætte dagsordenen inden for deres branche.”

Plast Center Danmark er en af 17 partnere i den store virksomhedsindsats GCO.  Plast er et særligt fokusområde i indsatsen, hvor virksomhederne har mulighed for at få rådgivning fra både en konsulent og fra en af partnerne i projektet.

Mindst 450 virksomheder i grønne forløb

Målet er, at mindst 450 virksomheder landet over skal gennemføre individuelle eller kollektive forløb med at udvikle bæredygtige og cirkulære produkter og forretningsmodeller i virksomheder. Og den særlige plastindsats er især vigtig i arbejdet med at vise danske virksomheder vejen til en bæredygtig forretning, lyder det fra CLEAN, Danmarks klyngeorganisation for miljøteknologi.

Jonas Junge Andersen, senior projektleder i CLEAN, som har hovedansvaret for plastindsatsen, siger:

Plast udgør en stor miljøudfordring, fordi kun ca. 8 procent af al plast i verden i dag bliver genanvendt – og alt for meget plast ender i natur og forbrændingsanlæg. Derfor har vi et særligt fokus i GCO på at få virksomheder til at designe og bruge plast på en mere intelligent og bæredygtig måde."

Budskabet fra GCO er gået rent ind hos Scanlux Packaging i Fredensborg. Virksomheden designer emballage til større internationale detailkæder, stormagasiner og webshops og kan mærke, at der blæser grønnere vinde fra kunderne.

Vi har altid interesseret os for den bæredygtige dagsorden, men i de seneste ti år er interessen blandt kunderne og efterspørgsel på mere bæredygtig emballage øget markant,” siger projektleder Thomas Bülow Skouborg.

Projektleder Leise Marud fra Plast Center Danmark, der har hjulpet Scanlux Packaging, siger det således:

Bæredygtighed er blevet en uomgængelig forudsætning for at dyrke forretning, og virksomheder som Scanlux Packaging har opdaget, at de ikke bare skal rådgive kunderne om, hvad der er den bedste emballage, men også om, hvad der er bæredygtigt.” 

Scanlux Packaging har store forventninger til den nye CO2-beregner, som projektleder Thomas Bülow Skouborg regner med at kunne tage i brug hen på foråret. Foto: Karoline Leistiko, Scanlux Packaging

Scanlux Packaging har fra tidligere gode erfaringer med at deltage i et strukturfondsprojekt, og Thomas Bülow Skouborg sætter stor pris på støtten fra GCO. Lige nu bruger virksomheden ressourcer på at kortlægge materialerne, transporten og produktionens CO2-belastning, og ambitionen er at kortlægge hele forsyningskæden og lægge samtlige data ind i ”CO2-beregneren”.

Det er et krævende og stort arbejde, og vi er glade for, at støtten fra GCO kommer, efter vi i flere år har arbejdet henimod en sådan beregner. Nu handler det om, at vi hurtigst muligt kan komme på markedet med beregneren,” siger Thomas Bülow Skouborg og slutter:

Vi vil være pionerer inden for dette felt, så vi kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Det er en langstrakt proces, men vi knokler på; ikke bare for virksomhedens skyld, men også for klimaets skyld.”

FAKTA Om Grøn Cirkulær Omstilling i SMV’er (GCO)

GCO er et landsdækkende program for små- og mellemstore virksomheder, der gerne vil i gang eller videre med deres grønne, cirkulære omstilling.

I projektet får virksomhederne overblik over deres nuværende ressourceforbrug og klimaaftryk, får undersøgt cirkulære forretningsmuligheder og får lavet en plan for, hvordan de fremadrettet kan arbejde mere grønt og cirkulært. Det gør de med hjælp fra en branchekyndig rådgiver, som de får 100 pct. støtte til.

GCO går på tværs af alle brancher og skal hjælpe over 450 danske virksomheder med at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning.

Projektet har et budget på 95 mio. kr., og EU’s Regionalfond har medfinansieret projektet med 80,7 mio. kr. Indsatsen løber fra februar 2019 til december 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Partnerskabet bag indsatsen er CLEAN og Lifestyle & Design Cluster (leads) samt landets erhvervshuse, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, Gate21, Plast Center Danmark, Food & Bio Cluster, Dansk Industri, Dansk Design Center, DAMRC og Næstved Kommune

Læs mere om GCO i Erhvervsstyrelsens projektdatabase her

Læs mere om GCO på indsatsens hjemmeside

FAKTA Om EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive.
  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med over 30.000 indbyggere