Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
08.02.2012

Sjælland: Eksporteventyr starter med svinefarm

Totalløsninger - eksempelvis en svinefarm med tilhørende slagteri - er vejen frem, hvis sjællandske virksomheder vil sælge til Rusland, Afrika og Kina. Derfor har regionalfondsprojektet "Eksport i Sigte" i august 2011 modtaget knap 2 mio. kr. og projektet er nu fulgt op med socialfondsprojektet "Eksport parat" der efter indstilling fra Vækstforum Sjælland har fået tilsagn om tilskud på 2,2 mio. kr.

Sjællandske virksomheder får hjælp til at komme ind på nye markeder som Rusland, Afrika og Asien. Virksomhederne vil i projektet "Eksport i sigte" udvikle eksportkoncepter, hvor de enkelte virksomheder kan byde ind med præcis det, de er bedst til. For at gøre sig gældende på vækstmarkederne kræves det, at man kan eksportere færdige løsninger og ikke mange små usammenhængende systemer.

SYDTEK, direktør Erling Ransby:

Og erfaringen viser, at det fungerer i praksis. Der er allerede sikret en stor ordre på en komplet svinefarm til Rusland. Den giver leverancemuligheder til over 100 danske virksomheder. Næste skridt på vejen er at udvikle andre totalløsninger, som virksomhederne kan deltage i og så uddanne dem, så de kan leve op til de krav, der stilles på de nye markeder.

Formålet med "Eksport parat" er, at virksomhederne fra "Eksport i sigte" målrettet kan modtage uddannelse, som gør dem i stand til at agere på det marked, de skal eksportere til. Hvert uddannelsesforløb starter med, at virksomheden fortæller om de erfaringer, de allerede har med eksport. Derefter vil der konkret blive arbejdet videre med kendskab til:

Marked og muligheder / kultur og lovgivning / kontrakt og betaling / tilbud og forhandling samt markedsføring og præsentation..

"Eksport parat" vil også hjælpe med licensproduktion, så varer kan produceres, hvor råvarerne er og med markedstilpasning både i forhold til produkter og teknik.

Kontakt:

SYDTEK, Erling Ransby, tlf. 4016 0975
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om EU's Strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Programmernes formål er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene og skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft inden for områderne iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi.

Læs mere om:

EU's Social- og Regionalfond på www.regionalt.dk