Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
31.01.2012

Sjælland: Akademikere viser vejen til en bedre bundlinje

Højtuddannede medarbejdere strømmer i løbet af de næste par år ud i sjællandske virksomheder.
 

200 virksomheder på Sjælland kan se frem til at få ansat en højtuddannet medarbejder, som vil medvirke til at øge vækst, viden og innovation i virksomheden.

Niels Mosegaard, bestyrelsesformand i Fonden evv: erhverv, viden, vækst


Med "Videnmetro" vil vi informere om og gøre det attraktivt for virksomhederne på Sjælland at ansætte videnmedarbejdere. Al erfaring viser nemlig, at det gavner virksomhederne og i sidste ende deres bundlinje, når de ansætter højtuddannet arbejdskraft.

Nationale undersøgelser fra eksempelvis tænketanken DEA 1 viser, at produktivitet og videregående uddannelse hænger sammen, og det er ikke bare den enkelte videnmedarbejder, som er mere produktiv - han eller hun øger også sine kollegers produktivitet!

Spring på metroen

Konsulentteamet i "Videnmetro" tager nu kontakt til virksomheder, organisationer og erhvervsforeninger mv. på Sjælland og informerer om fordelene og mulighederne ved at ansætte en højtuddannet. 300 virksomheder vil blive screenet for at afdække muligheder, udviklingspotentiale og behov. Målet er, at mindst 200 virksomheder får gavn af at ansætte en videnmedarbejder og konkret hjælp til selve ansættelsesforløbet. VidenMetro gør blandt andet brug af VidenPilot-ordning, hvor virksomheder kan søge om støtte til et udviklingsprojekt.

Til projektet hører introforløbet "VidenMetroPilot", hvor de nyansatte videnmedarbejdere indgår i erfaringsnetværk og gennemfører kurser om praktisk projektledelse, innovationsprocesser samt IKT-værktøjer.

Projektet har modtaget knap 4,5 mio. kr. fra EU's Socialfond.

Kontakt:

Fonden evv, Projektchef Michael Christiansen, tlf. 2628 8011
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om Videnmetro

Videnmedarbejderne er økonomer, ingeniører, humanister, designere, agronomer mv. - alle med en 5-årig kandidatgrad. De fremmer udviklingen i virksomhederne med eksempelvis:

 • udvikling af nye produkter og markedsføringsmetoder
 • markedsudvikling af produkter og ydelser
 • optimering af produktion og processer
 • ledelses- og organisationsudvikling
 • Projektet er udviklet af Fonden evv - erhverv, viden, vækst - med opbakning fra Vækstforum Sjælland. Projektpartnerne er:
 • Akademikernes Centralorganisation
 • Dansk Industri, regionalforeninger på Sjælland
 • Syddansk Universitet
 • Roskilde Universitet
 • evv (projektholder)
 • Projektet indgår i netværk og samarbejder med det samlede erhvervsfremmesystem: Væksthus Sjælland, lokale erhvervskontorer og -organisationer, GTS institutter, jobcentre samt Vækstforum Sjællands øvrige kontraktholdere.

Videnmetro gennemføres med samlet budget på ca. 9 mio. kr., baseret på 50 % støtte fra Vækstforum Sjælland og tilsvarende knap 4,5 mio. kr. fra EU's Socialfond.

EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:

EU's Socialfond på www.regionalt.dk