Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
19.11.2018

Seks udkast til bekendtgørelser i offentlig høring

I oktober 2018 fremsatte erhvervsministeren forslag til lov om erhvervsfremme og forslag til ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond for Folketinget. Som konsekvens af lovforslagene sendes seks udkast til bekendtgørelser nu i offentlig høring.

Herunder finder I separate links til alle seks offentlige høringer på Høringsportalen, hvor I også finder høringsbrev og -liste.

 

Fristen for at indsende høringssvar vedrørende nedenstående to udkast til bekendtgørelser er:

onsdag den 12. december 2018 kl. 12.00.

 

I skal indsende jeres høringssvar til Daniel Lauest Vistisen: danvis@erst.dk og Stine Nylev: stinyl@erst.dk

Alternativt kan høringssvar sendes med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

 

Fristen for at indsende høringssvar vedrørende nedenstående fire udkast til bekendtgørelser er:

mandag den 10. december 2018 kl. 12.00.

 

 

 

 

I skal indsende jeres høringssvar til Daniel Lauest Vistisen: danvis@erst.dk og Stine Nylev: stinyl@erst.dk

Alternativt kan høringssvar sendes med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.