Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sammen bliver vi grønnere

Åben ansøgningsrunde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger fra operatører, der vil styrke virksomheder inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi med særlig fokus på styrkede værdikædesamarbejder og symbioser. Målgruppen er virksomheder i hele Danmark og på tværs af alle brancher.

Det er muligt at ansøge til indsatser, der dækker hele eller større dele af landet, og indsatser, som foregår i mere afgrænsede geografier. Operatører kan fx være klyngeorganisationer, kommuner og erhvervshuse.

Baggrund

Verden står over for globale udfordringer på klima- og miljøområdet, som kræver, at der udvikles nye løsninger i mange år fremover. Det skaber nye forretningsmuligheder for virksomhederne, og det globale marked for klima- og miljøteknologier forventes at vokse med ca. 7 pct. årligt frem mod 2025.

Danske virksomheder har et godt udgangspunkt for at skabe fremtidens løsninger og produkter til dette marked, og der er stadig et stort uudnyttet potentiale for dansk erhvervsliv.

Markedet for nye grønne produkter og løsninger kan åbne nye, mere langsigtede vækstmuligheder i en tid, hvor danske virksomheder på grund af COVID-19-krisen ellers ser ind i en usikker fremtid, store økonomiske udfordringer og nedgang i omsætning. 

I strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 fokuserer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på, at grøn omstilling og cirkulær økonomi skal styrke virksomheder i hele Danmark og på tværs af alle brancher. Samtidig har bestyrelsen og erhvervsministeren aftalt, at bestyrelsen vil have særligt fokus på at bidrage til at løfte erhvervslivets anbefalinger fra klimapartnerskaberne.

Med denne indsats ønsker Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i særlig grad at løfte de anbefalinger, som vedrører styrkede værdikædesamarbejder og symbioser. Derfor indkalder bestyrelsen nu ansøgninger under temaet ”Sammen bliver vi grønnere”. 

Hent ansøgningsinformation:

Beskrivelse af indsatsen

Indsatsen skal føre til, at flere virksomheder får styrket deres forretningsmæssige grundlag og konkurrencekraft på det grønne område. Det kan fx ske gennem styrkede samarbejdsrelationer med aktører og virksomheder i deres værdikæde eller med andre virksomheder i en industriel symbiose.

Indsatsen skal bidrage til at imødekomme de deltagende virksomheders behov og hjælpe til at afdække de forretningsmæssige potentialer ved grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Indsatsen for de deltagende virksomheder skal munde ud i en grøn forretningsmodel, som eventuelt også kan implementeres i projektet via tilskud til konsulentbistand og investeringer i maskiner og udstyr.

Som led i udviklingen af grønne forretningsmodeller skal der arbejdes med at styrke ’økosystemet’ omkring de deltagende SMV’er - fx gennem værdikædesamarbejder og samarbejde inden for brancher - og at give adgang til støtte til rådgivning om og implementering af grønne forretningsmodeller.  

Tilskudsberettigede aktiviteter kan fx være:

  • Screening af SMV’er
  • Matchmaking i form af netværk, partnerskaber, værdikædesamarbejder og symbioser
  • Rådgivning og sparring
  • Implementering: Der er – uanset deltagervirksomhedernes lokalisering – mulighed for at få tilskud til implementering af grønne forretningsmodeller i form af rådgivning og investeringer i maskiner og udstyr.

Målgruppe 

Indsatsens målgruppe er små og mellemstore virksomheder, inklusive iværksættere, der har potentiale til at styrke forretningsgrundlaget gennem en grøn omstilling med fokus på styrkede værdikædesamarbejder, netværksopbygning og konsortiedannelser, der kan bidrage til at styrke økosystemet omkring virksomhederne. Store virksomheder vil også kunne tage del i indsatsen i 1:1- samarbejder mellem SMV’er og store virksomheder.

Virksomheder, som har påbegyndt en grøn omstilling af deres forretning, kan med fordel deltage i indsatsen med henblik på at få en mere gennemgribende omstilling af deres virksomheds forretningsmodel gennem værdikædesamarbejder og symbioser.

Ansøgning og vejledning i ansøgningsprocessen

Frem til 25. august 2020 kl. 12 havde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger fra operatører, der vil styrke virksomheder inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi med særlig fokus på styrkede værdikæder og symbioser. Målgruppen er virksomheder i hele Danmark og på tværs af alle brancher.

Det var muligt at ansøge til indsatser, der dækker hele eller større dele af landet - og til indsatser, som foregår i mere afgrænsede geografier.

Operatører kunne fx være klyngeorganisationer, kommuner og erhvervshuse.

Ansøgninger forventes behandlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 5. november 2020.

Vejledning

Der blev afholdt informationsmødet som webinar onsdag den 24. juni 2020 kl. 10-12.

Skulle I have brug for yderligere vejledning i ansøgningsprocessen, kan I kontakte sekretariatet via telefon eller mail - eller alternativt beskrive jeres idé i vores skabelon til idébeskrivelser. Skabelonen sendes til sekretariatet senest den 5. august 2020 kl. 12.00 til de@erst.dk.

Finansiering

Projekter vil blive finansieret med i alt 82,5 mio. kr., heraf 59,5 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 23 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler.

Af de 59,5 mio. kr. fra Regionalfonden er 8,5 mio. kr. øremærket til aktiviteter i Region Sjælland.  

Ansøgere kan søge regionalfondsmidler uden samtidig at søge decentrale erhvervsfremmemidler, men kan ikke alene søge decentrale erhvervsfremmemidler.

Tilskuddet fra Regionalfonden kan maksimalt udgøre 50 pct. af de godkendte støtteberettigede udgifter (dog op til 60 pct. i Region Sjælland). Herudover kan de decentrale erhvervsfremmemidler maksimalt udgøre 19 pct. af de godkendte støtteberettigede udgifter.