Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sådan investerer vi

Partnerskabet investerer strukturfondsmidlerne med afsæt i strategien for decentral erhvervsfremme, der tager udgangspunkt i lokale og regionale vækstudfordringer og rammevilkår.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses rolle

Midlerne søges via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Bestyrelsen vurderer, om ansøgninger fra konkrete projekter understøtter strategien for decentral erhvervsfremme. Herefter beslutter bestyrelsen, om projekter skal have EU-tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden og eventuelle midler til decentral erhvervsfremme.

Læs mere om, hvordan I ansøger

Erhvervsstyrelsens rolle

Erhvervsstyrelsen vurderer de projekter, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til EU-tilskud. Hvis det konkrete projekt overholder gældende regler og har en gennemarbejdet og overbevisende plan for, hvordan projektet vil nå sine effektmål, giver Erhvervsstyrelsen projektet tilsagn om EU-tilskud. Herefter kan projektet gå i gang.

Undervejs i projektforløbet hjælper og servicerer Erhvervsstyrelsen projektet med at nå i mål.

Bæredygtig, grøn byudvikling

5 pct. af de samlede investeringer fra strukturfondene er øremærket bæredygtig, grøn byudvikling i de største danske byer. Der er nedsat et særligt udvalg, der indstiller om anvendelsen af midlerne til Erhvervsstyrelsen, som herefter træffer afgørelse.

Læs mere om bæredygtig, grøn byudvikling