Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sådan investerer vi

Partnerskabet investerer 90 pct. af midlerne med afsæt i regionernes vækst- og udviklingsstrategier, der beskriver de regionale styrkepositioner og satsningsområder.

Formålet er at fastholde og forbedre regionernes særlige styrker og at udvikle regionalt erhvervspotentiale til international konkurrencekraft.

De regionale vækstforas rolle

Midlerne søges via de regionale vækstfora. De regionale vækstfora vurderer, om ansøgninger fra konkrete projekter understøtter de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier, og om projekter skal indstilles til EU-tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden og eventuelle regionale midler til erhvervsformål.

Det relevante regionsråd træffer afgørelse om tilsagn fra de regionale midler til erhvervsformål.

Læs mere om, hvordan I ansøger

Erhvervsstyrelsens rolle

Erhvervsstyrelsen vurderer de projekter, som de regionale vækstfora indstiller til EU-tilskud. Hvis det konkrete projekt overholder gældende regler og har en gennemarbejdet og overbevisende plan for, hvordan projektet vil nå sine effektmål, giver Erhvervsstyrelsen projektet tilsagn om EU-tilskud. Herefter kan projektet gå i gang.

Undervejs i projektforløbet hjælper og servicerer Erhvervsstyrelsen og vækstforumsekretariatet projektet med at nå i mål.

Bæredygtig, grøn byudvikling

5 pct. af de samlede investeringer er øremærket bæredygtig, grøn byudvikling i de største danske byer. Der er nedsat et særligt udvalg, der indstiller om anvendelsen af midlerne til Erhvervsstyrelsen, som herefter træffer afgørelse.

Læs mere om bæredygtig, grøn byudvikling

National pulje af strukturfondspuljer

7,5 pct. af regionalfonds- og socialfondsmidlerne er afsat til en national pulje, som kan understøtte tværregionale vækstprojekter. Danmarks Vækstråd høres om temaer for puljen, der søges via Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om den nationale pulje