Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sådan fordeles pengene

Midlerne til bæredygtig, grøn byudvikling udmøntes af et indstillingsudvalg med deltagelse af et medlem fra Erhvervsstyrelsen (formand), Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, KL samt to medlemmer med særlig viden om byer, fx fra en viden- eller forskningsinstitution indstillet af KL.

Erhvervsstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet står i fællesskab for at sekretariatsbetjene indstillingsudvalget.

Læs mere