Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Revisor på kontrolbesøg

Inden projektets aktiviteter er slut, kommer revisor på besøg hos projektet.

På revisors kontrolbesøg får I lejlighed til at vise, hvad projektet har lavet, og hvad der er kommet ud af det.

Revisor vil typisk efterspørge dokumentation, som ikke er indsendt tidligere, fx vedrørende udbud eller statsstøtteregnskab, eller sikre sig, at jeres afstemning til den almindelige drift er i orden.

Hvis en økonomisk partner afholder projektudgifter for minimum 2,5 mio. kr., skal denne partner have en supplerende revision, hvilket også indbefatter et besøg fra revisor.