Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
27.01.2020

Rejsemontøren Thomas blev løftet til ledelse og ansvar i ambitiøst EU-projekt i Nordjylland

Praksisnær undervisning med konkret udbytte for både medarbejdere og virksomheder har foreløbig gjort EU-støttet videreuddannelsesprojekt i Nordjylland til en succes. Til sommer udklækkes de første af 50 kernemedarbejdere, som har fået løftet deres kompetenceniveau gennem en akademiuddannelse.

Siden Thomas Kjølhede Møller begyndte på byggeteknologi-linjen hos UCN act2learn i Aalborg, har han fået nye kompetencer med hjem til sin arbejdsplads, hvor planen er, at han skal overtage styringen af byggepladser. Foto: UCN act2learn

 

Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv og min virksomhed.”

Bygmester Thomas Fredborg er af gode grunde begejstret for det nordjyske socialfondsprojekt ”Værdiskabelse via videreuddannelse”, som løfter medarbejderes kompetenceniveau gennem en akademiuddannelse.

Fredborg sendte en af sine yngre medarbejdere afsted til EU-projektet for at få et fagligt løft, fordi han havde ledelsesmæssige planer med ham, men gevinsten var større, end han havde regnet med.

Han har fået flere kompetencer; han er mere rolig og ved, hvordan han skal håndtere bestemte situationer. Nu løser han komplicerede opgaver, han har påtaget sig nye ansvarsområder, og så har han fået smagt på ledelse. Jeg kan mærke på ham, at det er noget for ham, og på længere sigt ser jeg ham som partner i firmaet,” siger Thomas Fredborg fra byggefirmaet Fredborg Aps i Skals om sin medarbejder.

EU’s Socialfond har støttet opsøgningen og studieforberedelsen af 50 kernemedarbejdere fra 40 virksomheder i Nordjylland og Midtjylland til videreuddannelsesprojektet. Selve uddannelsen er gennemført på UCN act2learn i Aalborg.

På to til tre år skal medarbejderne fuldføre en af de seks uddannelseslinjer, der alle er knyttet til bygge- og anlægsbranchen – blandt andet automation og drift, byggeteknologi og autorisationsuddannelser inden for el- og vvs-installation. En række af uddannelseslinjerne er ikke tidligere udbudt, og på alle linjer har underviserne en faglig baggrund på bachelor- eller kandidatniveau kombineret med erfaring fra erhvervslivet.

Konkret undervisning, der kan bruges i virksomhederne

Målet med EU-projektet er at sikre, at virksomhederne står stærkt i fremtidens konkurrence og samtidig giver deres medarbejderne en rationel og udviklende kompetenceudvikling. Målgruppen er små selvstændige og SMV’er med op til 250 ansatte, og der er et bredt spænd mellem de deltagende virksomheder.

Vi har folk fra Skagens Kunstmuseum og nogle fra virksomheder med mange ansatte. Nogle kursister arbejder selv som håndværkere, mens andre er fra ledelseslaget,” siger Cecilie Kobbelgaard, projektleder i ”Værdiskabelse via Videreuddannelse”.

Alle kursister får indledningsvis en realkompetencevurdering, hvorefter der bygges en individuel uddannelsesplan, der sikrer, at den enkelte medarbejder når sit læringsmål. Undervisningen er casedrevet med udgangspunkt i kursisternes virksomheder, så både opgaver og undervisning kan bruges løbende og direkte i arbejdet derhjemme. Samtidig får virksomhederne hvert halve år klarlagt værdien og effekten af kompetenceløftet hos deres medarbejdere igennem en samtale med UCN act2learns evalueringskonsulenter.

 

50 kursister skal igennem akademiforløbet i ”Værdiskabelse via videreuddannelse” hos UCN act2learn i Aalborg. Foto: UCN act2learn

At undervisningen er konkret og brugbar er afgørende for, at virksomhederne oplever en effekt på deres kerneopgaver. De første effektmålinger er kommet tilbage, og de bestyrker os i, at vi gør det rigtige, når vi ser, hvordan det virker ude i virksomhederne,” siger Cecilie Kobbelgaard.

Projektet begyndte i begyndelsen af 2017, og på nuværende tidspunkt er det nået mere end halvvejs mod målet, som er 300 kursusmoduler gennemført af 50 kursister. De første kursister afslutter deres uddannelsesforløb inden sommerferien, blandt andet 15 kursister på byggeteknologi, mens 13 fuldfører uddannelsen i henholdsvis el- og vvs-installation samt automation og drift.

Hjem som firmaets fremtid: ”Jeg har fået mere i rygsækken”

Thomas Fredborgs betroede mand, den 32-årige Thomas Kjølhede Møller, har fulgt uddannelseslinjen i byggeteknologi. Han har på nuværende tidspunkt gennemført 5 moduler om blandt andet samarbejde, kommunikation, bæredygtighed og materialeforståelse.

Han føler, at han er kommet styrket tilbage til arbejdspladsen, hvor planen er, at han skal overtage styringen af byggepladser. Det kræver blandt andet viden om mandskabspleje, planlægning, afvikling af byggemøder og beregninger af ekstraarbejde.

Thomas Kjølhede Møller er færdig med sin videreuddannelse inden for byggeteknologi hos UCN act2learn i Aalborg til sommer. Foto: UCN

Jeg har fået mere i rygsækken og har fx fået flere værktøjer til at kommunikere med medarbejderne. Det nytter ikke at stå og råbe og skrige, så nu griber jeg det anderledes an. Jeg har også fået værktøjer til bedre at forstå beregninger fra ingeniørerne, og så har jeg fået mere forståelse for ledelse,” siger Thomas Kjølhede Møller.

Efter mange år som rejsemontør for Fredborg ApS på Sjælland havde Thomas Kjølhede Møller lyst til at vende hjem til virksomheden– og lyst til større opgaver og mere ansvar. ”Værdiskabelse via videreuddannelse” blev en del af løsningen.

Jeg er 32 år, og hvis jeg skulle videre, så var det nu. Vi havde snakket om fremtiden og Thomas’ planer om at opgradere firmaet, fordi han ikke kunne nå det hele selv, så stille og roligt prøvede jeg at hænge på, som jeg nu kunne. Men det har hele tiden været meningen, at jeg skulle have videreuddannelse og flere kompetencer,” fortæller Thomas Kjølhede Møller, som i dag føler sig som en del af ledelsen i virksomheden, der har 36 ansatte.

Thomas Kjølhede Møller er færdig med sin videreuddannelse inden for byggeteknologi hos UCN act2learn i Aalborg til sommer. Foto: UCN

Projektleder Cecilie Kobbelgaard understreger, at der er flere mål for socialfondsprojektet. Medarbejderne skal løftes til gavn for dem selv og deres virksomheders konkurrencekraft, men på længere sigt er målet, at der skabes en kultur for videreuddannelse i virksomheder, hvor der ikke er tradition for det.

Vi skal tale om, hvad nye kompetencer kan. Og om hvordan man sikrer, at de nye kompetencer leves ud i virksomhedskulturer, hvor man normalt ikke går og taler højt om sine egne kvalifikationer og kompetencer. Her er der brug for dialog, og der er brug for at fortælle kunder og kolleger om det. For de nye kompetencer kan ofte bidrage til nye forretningsmuligheder for virksomheden,” siger Cecilie Kobbelgaard.

FAKTA Om ”Værdiskabelse via videreuddannelse”

EU’s Socialfond har medfinansieret projektet med 4,3 mio. kr. på baggrund af en række Fremkom-analyser, der giver et billede af, hvilke kompetencer nordjyske virksomheder kommer til at mangle de næste fem år. Projektet begyndte 1. januar 2017 og er siden forlænget frem til 1. oktober 2021. Projektet ledes af University College Nordjylland (UCN) act2learn i samarbejde med bl.a. Dansk Industri, Dansk Metal og Byg-i-Nord.

Læs projektbeskrivelsen i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Link til projektets hjemmeside

FAKTA OM EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder.
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.

 

FAKTA OM Akademiuddannelser

Akademiuddannelser er voksenuddannelser på deltid og er en videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Akademiuddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring, og man skal samtidig have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Man tilmelder sig et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i sit eget tempo. Typisk varer en hel uddannelse 3 år.

Kilde: Uddannelsesguiden.dk