Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Regnskab og rapport indsendes og godkendes

Projektet skal aflevere slutregnskab efter, at projektperioden er afsluttet. Det fremgår af jeres tilsagn om EU-tilskud, hvor lang tid I har til at aflevere det afsluttende regnskab.

Slutregnskabet skal indeholde en opgørelse over alle godkendte og bogførte bilag på projektrelaterede udgifter og indtægter.

I skal også indsende en slutrapport, hvori I blandt andet skal redegøre for:

  • Projektets aktiviteter, output og effekter/resultater
  • De væsentligste erfaringer fra projektet
  • Hvordan projektets resultater planlægges anvendt efter projektets afslutning.

Erhvervsstyrelsen sender en kopi af slutregnskabet til revisor.

Som ved den halvårlige afrapportering vil revisor kontakte jer for at få fremsendt eventuelt manglende bilag eller for at få uddybende forklaringer. Herefter afgiver revisor sin endelige revisionserklæring til jer med kopi til Erhvervsstyrelsen.

Når vi har gennemgået jeres afrapportering og har fået svar på vores eventuelle forespørgsler, foretager vi en slutudbetaling.