Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.05.2014

Regionalfonden og Socialfonden sparket godt i gang

Mandag den 5. maj tog Erhvervsstyrelsen en smule forskud på glæderne og afholdt kick-off konference for EU's Regionalfond og EU's Socialfond i Torvehallerne i Vejle. Mere end 450 deltagere fra hele landet var mødt op for at høre mere om, hvordan vi får mere ud af midlerne, og hvilke muligheder, der er i fondene fremadrettet.

Dagen bød på et varieret program, hvor iværksættere, erhvervsskoler, EU-Kommission og mange andre bød ind fra scenen med deres bud på, hvordan vi får mest mulig vækst og beskæftigelse ud af fondsmidlerne i de kommende 7 år.

Se film fra dagen

Se testimonialfilm om potentialet i fondenes investeringer i 2014-2020

Regionalchef i Erhvervsstyrelsen, Preben Gregersen:

Vi er glade for den store interesse, der var for konferencen, og vi håber, at alle fik input og inspiration med hjem, så vi fremover kan få mest mulig ud af midlerne fra Regionalfonden og Socialfonden - og så selvfølgelig også viden om de muligheder, fondene rummer de kommende 7 år - her i Erhvervsstyrelsen glæder vi os i hvert fald til at få midlerne ud at arbejde for vækst og beskæftigelse.

Breaking news fra EU-Kommissionen.
Umiddelbart efter hun selv havde afsluttet et oplæg om de danske muligheder i Regionalfonden, kunne Charlina Vitcheva, der er direktør i EU-Kommissionens Generaldirektorat for Regional- og Bypolitik, rejse sig i salen og annoncere, at Danmark som det første land i EU havde fået godkendt den såkaldte partnerskabsaftale.

Partnerskabsaftalen beskriver ESI-fondenes (Regionalfonden, Socialfonden, Landdistriktsfonden og Hav- og Fiskerifonden) strategiske anvendelse i Danmark de næste 7 år og baner vejen for den endelige godkendelse af programmerne for de respektive fonde - og dermed påbegyndelsen af fondenes investeringer i Danmark i 2014-2020.

Programmerne for Regionalfonden og Socialfonden forventes godkendt i løbet af de kommende måneder.

Læs udkast til programmerne for 2014-2020