Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Partnerskab over skrivebord

Regionale vækstpartnerskaber

De regionale vækstpartnerskaber bidrager til, at regeringens vækstpolitiske indsats bredes ud i hele landet. Samtidig skaber vækstpartnerskaberne sammenhæng mellem den nationale og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling.

Regeringen indgår vækstpartnerskaber med de regionale vækstfora. I vækstpartnerskaberne fastlægger regeringen og de regionale vækstfora en række fælles indsatsområder, hvor parterne er enige om at gøre en særlig indsats. Vækstpartnerskaberne indgås inden for eksisterende økonomiske og administrative rammer.

For staten kan vækstpartnerskaberne tjene til at sikre regional opbakning og hensigtsmæssig udmøntning af statslige initiativer, der fordrer en regional indsats på tværs af vækstforaene.

For de regionale vækstfora kan vækstpartnerskaberne dels tjene til at opnå en højere grad af koordinering mellem de forskellige ministeriers regionalpolitiske initiativer, dels sikre at gennemførelsen af nationale vækstinitiativer sker i dialog mellem regeringen og de regionale vækstfora.

Vækstpartnerskaber 2017

Regeringen har indgået vækstpartnerskaber med regionernes vækstfora for 2017-2018. Vækstpartnerskaberne tager udgangspunkt i den aktuelle vækst- og erhvervspolitiske situation i de enkelte regioner.

Vækstpartnerskaberne består både af en række indsatsområder, som er fælles på tværs af de regionale vækstfora, og indsatser, som det enkelte vækstforum vil give særlig prioritet.

Læs vækstpartnerskabsaftalerne fra 2017

Her finder du vækstpartnerskabsaftalerne fra 2014

Læs vækstpartnerskabsaftalerne fra 2013 og tidligere