Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Kort over regioner

Regionale Vækstfora

De seks regionale vækstfora i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden og på Bornholm er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats.

Vækstforaene har tre hovedopgaver.

 1. Vækstforaene udarbejder bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier.
   
 2. Vækstforaene udvikler og prioriterer den indsats, der skal omsætte de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien til konkrete forbedringer af de regionale vækstvilkår. Det gør de blandt andet ved at indstille om anvendelsen af midler fra EU's Regional- og Socialfond til Erhvervsstyrelsen og til regionsrådet om anvendelsen af regionale midler til erhvervsudvikling.
   
 3. Vækstforaene har til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, herunder erhvervsudviklingen i regionens yderområder. For at sikre en målrettet indsats, der løbende tilpasses de regionale udfordringer, følger vækstforaene udviklingen og evaluerer, om indsatsen opfylder målene. Udviklingen i de vigtigste regionaløkonomiske nøgletal følges årligt i Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne.

De regionale vækstfora består af 21 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Et vækstforum sammensættes således:

 • Tre medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ
 • Seks medlemmer udpeges efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal repræsentere yderområderne
 • Seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet
 • Tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ
 • Tre medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere. Et medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer og to efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer

Oversigt over medlemmer af de seks vækstfora findes på de regionale vækstforas hjemmesider. Du finder links til vækstforas hjemmesider i menuen til højre.

Erhvervsstyrelsen og de seks regionale vækstfora samarbejder om en række konkrete aktiviteter, som kan styrke effektmålingen af den regionale indsats yderligere.

Find flere informationer om effektmåling

Vækstforas nedsættelse og beføjelser er præciseret i Lov om erhvervsfremme og regional udvikling. 

Læs mere i lov om erhvervsfremme og regional udvikling