Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Regionale vækst- og udviklingsstrategier

De regionale vækstfora har - i samarbejde med de enkelte regioners regionsråd - vedtaget regionale vækst- og udviklingsstrategier, kaldet REVUS. Strategierne er udarbejdet i dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere.

De regionale vækst- og udviklingsstrategier, REVUS, skal skabe fundamentet for en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i regionerne. En strategi skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår. I REVUS berøres infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusiv turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i byerne og yderområderne, natur og miljø, herunder rekreative formål, kultur samt sammenhængen med regionens samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner.

Vækstforaene udvikler og prioriterer den indsats, der skal omsætte REVUS til konkrete forbedringer af de regionale erhvervs- og vækstvilkår. Vækstforaenes prioritering af indsatsen foregår inden for rammerne af det bidrag for de erhvervs- og vækstrettede dele af REVUS, som vækstforum har udarbejdet. Som grundlag for udmøntningen af strategien udarbejder vækstforaene ét- eller flerårige handlingsplaner, der udgør grundlaget for vækstforaenes indstillinger til regionsrådene om anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsformål. Vækstfora indstiller desuden til Erhvervsstyrelsen om anvendelse af midler fra Regionalfonden og Socialfonden.

Vækstforaene er ikke selv udførende enheder. De initiativer, vækstforaene ønsker at sætte i værk, skal derfor gennemføres af andre, fx kommunerne, selvejende institutioner, private virksomheder eller andre selvstændige juridiske enheder.

Mange lokale, regionale og statslige parter samarbejder med vækstforaene. En del parter er formelt repræsenteret i vækstforaene, andre har en rolle med at gennemføre de projekter, som vækstfora­ene medfinansierer. Hovedparten af de projekter, vækstforaene igangsætter, fo­regår i et bredt samarbejde mellem flere regionale aktører og i dialog med erhvervslivet. Også universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er aktive både som projektholdere og -deltagere.