Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erhvervsstyrelsens statistikbank

Erhvervsstyrelsen har samlet en række indikatorer, som måler regionale præstationer og rammevilkår på tre områder, som er vigtige for at skabe vækst, og hvor de regionale og lokale aktører har gode muligheder for at påvirke udviklingen:

  • Uddannelse
  • Iværksætteri
  • Innovation, forskning og udvikling

Ud over de tre vækstkilder benchmarkes udviklingen i BNP, produktivitet, erhvervsfrekvens mv. under overskriften "Velstand, vækst og beskæftigelse".

Alle indikatorerne er opgjort for de fem regioner, og hvor muligt også for Bornholm. De fleste indikatorer foreligger som tidsserier, så man kan følge udviklingen over tid. Hver enkelt indikator opdateres hen over året med nye data, når de foreligger.

Indikatorerne kan fx anvendes af erhvervshuse, kommuner, beskæftigelses­regioner og organisationer til opstilling af mål for udvikling, opfølgning på strategier, indkredsning af indsatsområder etc.

Størstedelen af indikatorerne er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik, men der er også indhentet oplysninger fra blandt andet surveys til virksomheder (bl.a. om deres innovationer og lokale videndeling).

Hovedparten af indikatorerne, især for præstationer, lægger sig tæt op ad nationale og internationale indikatorer. Herved kan indikatorerne både sammenlignes internt i Danmark, men også med øvrige EU- og OECD-lande.

Hver vækstkilde er opdelt i en række temaer, fx "etablering af nye virksomheder" og "vækst i nye virksomheder" under vækstkilden iværksætteri. Hver vækstkilde er yderligere opdelt i deloverskrifter, fx "etablering" og "overlevelse" under målet "etablering af nye virksomheder". Under hver deloverskrift findes en eller flere indikatorer.

Erhvervsstyrelsens statistikbank har fuldstændig samme brugerflade som Danmarks Statistikbank. Der er således blandt andet mulighed for at få vist indikatorerne grafisk direkte på skærmen, både som diagrammer og på kort. Alle indikatorer kan downloades i Excel-format, PC-Axis mv. .

Arbejdet med at udvikle nye indikatorer til belysning af den decentrale udvikling fortsætter. I takt med at nye og bedre data tilvejebringes, vil disse indgå i statistikbanken.