Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
09.10.2015

Regional iværksætterindsats skaber milliardomsætning

3.300 nye job og en øget omsætning på 3,4 mia. kr. over 3 år. Det er resultatet af ca. 2.100 iværksætteres deltagelse i erhvervsudviklingsprojekter, som er igangsat af de regionale vækstfora - med penge fra EU´s strukturfonde. 

Nye tal fra Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner og Danmarks Statistik dokumenterer de erhvervsmæssige gevinster, der høstes i hele Danmark via investeringer fra EU´s struktur­fonde og de regionale vækstfora.

Tallene viser blandt andet at otte ud af ti deltagervirksomheder kommer fra de tre vestdanske regioner. Godt 11 pct. af deltagerne kommer fra Region Hovedstaden, mens godt 7 pct. kommer fra Region Sjælland. Mere end 80 pct. af deltagervirksomhederne kommer fra brancherne Handel og transport, Erhvervsservice, Industri og Bygge- og anlæg. De deltagende virksomheder kommer hovedsageligt fra brancherne Handel og transport, Erhvervsservice, Industri og Bygge og anlæg. De deltagende virksomheder kommer fra hele landet og fordeler sig sådan geografisk:

 

Tabel over geografisk fordeling af virksomheder
   Antal i procent
 Region Hovedstaden
 (ekskl. Bornholm)

 11 pct.

 Region Sjælland

 7 pct.

 Region Syddanmark

 15 pct.

 Region Midtjylland

 39 pct.

 Region Nordjylland

 26 pct.

 Bornholm

 2 pct.
 

Fakta om målingen

  • Målingen er baseret på faktiske tal for virksomhedernes beskæftigelse og omsætning fra Danmarks Statistik.
  • Effekten måles ved at sammenligne deltagervirksomhedernes vækst i beskæftigelse og omsætning med en kontrolgruppe af virksomheder, som ligner deltagerne, men ikke har deltaget i strukturfondsindsatsen.
  • Målingen tager ikke højde for faktorer som fx virksomhedsledernes motivation for vækst samt virksomhedernes vækstpotentiale og udviklings- behov, som kan have medindflydelse på virksomhedernes udvikling.