Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
12.12.2014

Regional fremgang i vækst og uddannelse

 

Alle danske regioner er på vej tilbage på vækstsporet, og de unge uddanner sig i stor stil. Det er hovedkonklusionerne i Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 2014, som Erhvervsstyrelsen netop har udgivet.

Der er fremgang at spore i hele landet, men væksten er dog relativt beskeden, og BNP pr. indbygger ligger stadig under niveauet før krisen. Hovedstaden klarer sig bedst og har den højeste vækst, mens væksten i de fire øvrige regioner har været noget svagere.

Flere innovative virksomheder og iværksættere

På flere områder er der sket en positiv udvikling de senere år. Der er blandt andet sket en stigning i antallet af innovative virksomheder - som fx introducerer nye produkter og processer. Der er også sket en stigning i antallet af nyetablerede virksomheder i alle regioner. I Region Hovedstaden og i Region Midtjylland er der kommet flere vækstiværksættere til - det vil sige nye virksomheder, som oplever en høj vækst.

Unge uddanner sig i stor stil

Andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, er steget betydeligt
i alle regioner de seneste år, så alle fem regioner er tæt på at opfylde den nationale målsætning om, at 95 pct. af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Særligt på erhvervsuddannelserne er det dog fortsat en stor udfordring at minimere frafaldet.

Der er også sket en kraftig stigning i andelen af unge, som forventes at gennemføre en videregående uddannelse. I Region Sjælland forventes næsten 6 ud af 10 at gennemføre en videregående uddannelse inden for de næste 25 år, og tallet er endnu højere i de øvrige regioner.