Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Medarbejder i virksomhed

Regional erhvervspolitik

Regeringen og de regionale og lokale parter har en fælles opgave i at skabe det bedst mulige grundlag for vækst og erhvervsudvikling i hele landet.

Regeringen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de decentrale aktører har en fælles opgave i at skabe det bedst mulige grundlag for vækst og erhvervsudvikling i hele landet.

Regeringens initiativer sigter typisk på at forbedre de overordnede rammer for virksomhedernes vækstvilkår i hele landet, mens Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses og de decentrale aktørers indsats er målrettet de særlige udfordringer og muligheder, som kendetegner den enkelte region eller det enkelte lokalområde.

For at opnå den størst mulige effekt af den fælles indsats er det vigtigt, at parterne er enige om retningen for indsatsen for erhvervsmæssig vækst og udvikling. Det fordrer opmærksomhed på de særlige erhvervsmæssige styrkeområder med potentiale til vækst både på eksportmarkederne og i jobskabelsen. Ansvaret for den decentrale indsats for vækst og udvikling er lagt hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har ansvaret for at udarbejde en samlet strategi for den decentrale erhvervsfremme i hele landet.