Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Regelsamling 2014 - 2020

Vi har samlet de regler, I bør kende til, når I gennemfører et strukturfondsprojekt. Udover støtteberettigelsesreglerne kan I finde både dansk og EU-regulering.

Dansk regulering

Dansk regulering indeholder regeltekster om erhvervsfremme, strukturfonde og territorialt samarbejde. Erhvervfremme reguleres primært i lov om erhvervsfremme, mens Danmark udsteder supplerende regler i forhold til de eksisterende EU-forordninger vedrørende Regionalfonden og Socialfonden.

Der er udstedt en overordnet lov om administration af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden. I henhold til denne lov udarbejdes der bekendtgørelser, der regulerer administrationen nærmere. Loven og bekendtgørelserne udgør det nationale lovgrundlag for administrationen af fondenes midler i Danmark.

Få overblik over den danske regulering på området

Find støtteberettigelsesregler, vejledninger og skabeloner

EU-regulering

Regulering af strukturfondene sker primært gennem forordninger. Bestemmelserne i en EU-forordning skaber rettigheder og pligter for medlemslandene og borgerne. Forordningen skal derfor ikke indarbejdes i nationale retsregler for at få retskraft. Medlemsstaterne kan dog have ret eller pligt til at udstede supplerende retsregler til forordningen. For Regionalfonden og Socialfonden gælder en lang række EU-forordninger.

Få overblik over EU-reguleringen her

Fortolkningsnotater

Reglerne for blandt andet statsstøtte og udbud har indflydelse på, hvilke krav projekter, som medfinansieres af strukturfondene, skal opfylde. Vi udarbejder derfor løbende fortolkningsnotater, der giver vejledning i den praktiske forståelse af blandt andet disse regler. I notaterne finder I en beskrivelse af vores administrative praksis.