Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Regelsamling 2007 - 2013

Regelsamlingen indeholder relevante regeltekster i forbindelse med regionalpolitikkens implementering, herunder administration af Regionalfonden og Socialfonden.

Dansk regulering

Love og bekendtgørelser
Her kan du finde regeltekster om erhvervsfremme. Erhvervfremme reguleres primært i lov om erhvervsfremme. Derudover udsteder Danmark supplerende regler i forhold til de eksisterende EU-forordninger vedrørende Regionalfonden og Socialfonden.

Der er udstedt en overordnet lov om administration af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden. I henhold til denne lov udarbejdes der bekendtgørelser, der nærmere vil regulere administrationen. Loven og bekendtgørelserne udgør det nationale lovgrundlag for administrationen af fondenes midler i Danmark.

EU-regulering

Regulering af strukturfondene sker primært gennem forordninger. Bestemmelserne i en EU-forordning skaber rettigheder og pligter for medlemslandene og borgerne. Forordningen skal derfor ikke indarbejdes i nationale retsregler for at få retskraft. Medlemsstaterne kan dog have ret eller pligt til at udstede supplerende retsregler til forordningen. For Regionalfonden og Socialfonden gælder en lang række EU-forordninger, der kan findes i denne samling.