Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Bæredygtig, grøn byudvikling

Regionalfonden giver tilskud til projekter, der fremmer bæredygtig, grøn byudvikling.

Hovedparten af midlerne i puljen til bæredygtig, grøn byudvikling skal anvendes til indsatser, der reducerer energiforbruget i byer. En mindre del af midlerne skal medvirke til at øge andelen af innovative, små og mellemstore virksomheder i byområder. Kun kommuner med byer på mere 30.000 indbyggere kan søge tilskud.

Midlerne i puljen til bæredygtig, grøn byudvikling udmøntes inden for temaer, der offentliggøres løbende i forbindelse med ansøgningsrunder. Nye temaer offentliggøres her på siden.

Hvis I søger penge til bæredygtig, grøn byudvikling, er det Erhvervsstyrelsen, der tager stilling til, om jeres projekt kan få tilskud fra fondene. Det sker på baggrund af en indstilling fra puljens indstillingsudvalg.

Vil I vide mere?

Læs mere om puljen til bæredygtig, grøn udvikling, og se hvilke kommuner, der kan ansøge.