Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
24.04.2019

Pulje med 35 mio. kr. til klyngekonsolidering

Antallet af klynger skal reduceres, så der sikres større sammenhæng i indsatsen og effekt for virksomhederne. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter 35 mio. kr. til at fremme en konsolidering af klyngeorganisationer. EU’s Regionalfond medfinansierer indsatsen.

De danske klynger bygger bro mellem videninstitutioner og virksomheder og fremmer derved innovation og videndeling til gavn for produktivitet, vækst og eksport i erhvervslivet. Lov om erhvervsfremme indebærer, at antallet af klynger skal reduceres fra de op mod 60 eksisterende klynger med offentlig finansiering til 10-12 klynger og et antal spirende klynger. 

For at understøtte denne forenkling af det danske klyngelandskab afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en overgangspulje med 35 mio. kr.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

Klyngeorganisationer understøtter samarbejdet mellem bl.a. virksomheder og videninstitutioner og bidrager derved til dansk erhvervslivs konkurrencekraft. Men der er behov for at forenkle indsatsen for at gøre det nemmere og mere overskueligt for virksomhederne. Sigtet er landsdækkende klynger med virksomhederne i centrum, stor innovationshøjde og internationalt udsyn. Med de afsatte midler vil vi hjælpe konsolideringen godt på vej.

En landsdækkende indsats med virksomhederne i fokus

Den kommende indsats skal understøtte den gradvise reduktion af danske klynger gennem fusioner mellem to eller flere klyngeorganisationer. Høj grad af virksomhedsrepræsentation i bestyrelserne skal sikre, at virksomhedernes strategiske behov er i centrum i de nye klyngeorganisationer. Derudover ligger der i indsatsen et krav til ansøgere om at redegøre for, hvordan aktiviteterne styrker klyngens virksomheder i at skabe flere innovative produkter og processer og opnå større internationalt udsyn.  

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter i alt 35 mio. kr. til at understøtte konsolideringen af eksisterende klyngeorganisationer. 23,3 mio. kr. kommer fra EU’s Regionalfond, mens de resterende 11,7 mio. kr. er decentrale erhvervsfremmemidler.

Indsatsen ligger inden for rammerne af Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 og tilrettelægges, så den tager fat om virksomhedernes behov og udfordringer. Midlerne prioriteres med målsætningen om at forene hensyn til klyngeorganisationer, der står uden anden finansiering i 2020, med målsætningen om en reduktion i antallet af offentligt finansierede klynger.

Fakta

Indsatsen er landsdækkende.

Fristen for at indsende ansøgning er den 20. maj 2019.

Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 26. juni 2019. Herefter vil ansøgere få tilsagn eller afslag.

Find mere information, elektronisk ansøgningsskema og praktiske informationer

Kontakt

Hvis du er potentiel operatør og vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger, er du velkommen til at kontakte Olav Sønderskov på olason@erst.dk og 35 29 19 55 eller Morten Suusgaard på morsuu@erst.dk og 35 29 17 60.

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse