Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projekter på tværs af regioner

Den nationale pulje støtter projekter, der har interesse i flere regioner.

En del af midlerne skal gå til aktiviteter i Region Sjælland, og midlerne skal anvendes inden for rammerne af Regionalfondsprogrammet og Socialfondsprogrammet.

Midlerne i den nationale pulje udmøntes inden for temaer, der offentliggøres løbende. Det er erhvervsministeren, der udmelder temaerne efter høring af Danmarks Vækstråd. Herefter er det Erhvervsstyrelsens direktør, der træffer afgørelse om midlerne.

Nye temaer bliver offentliggjort her på siden. Følg med under Aktuelle temaer.

Hvis I vil søge midler i den nationale pulje, bør I drøfte jeres projektidé med Erhvervsstyrelsen, inden I for alvor går i gang.

Læs mere om selve ansøgningen og find ansøgningsskemaet

Vil I vide mere?

Læs mere om den nationale pulje